Bị thiếu dữ liệu sổ sách kế toán trên máy vi tính

Chủ đề   RSS   
 • #111907 20/06/2011

  hoabui_vn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bị thiếu dữ liệu sổ sách kế toán trên máy vi tính

  Công ty tôi thuê công ty VLC làm thủ tục hồ sơ thành lập công ty tháng 01/2008 và đã đăng ký với cơ quan thuế hình thức ghi chép sổ sách trên máy vi tính bằng Excel.

  Từ tháng 01/2008 công ty VLC đứng tên kế toán trưởng và làm sổ sách kế toán cho công ty tôi. Hết tháng 01/2009 công ty tôi chấm hợp đồng DV kế toán, công ty VLC nói do làm sổ sách trên phần mềm KT của VLC nên không thể bàn giao sổ sách trên máy bằng Excel cho công ty tôi được chỉ giao sổ Nhật ký chung cả năm 2008 cho công ty tôi

  Từ tháng 02/2009 đến nay công ty thuê Kế toán dịch vụ, đến nay chị ta xin nghỉ cũng chỉ bàn giao có sổ Nhật ký chung các năm lại, ngoài ra không có các sổ chi tiết, sổ cái, ... Nhưng các sổ đó chị có in ra đóng thành quyển.

  Bây giờ công ty tôi sắp quyết toán, tôi xin hỏi luật sư nếu có đầy đủ sổ sách in ra giấy nhưng không có số liệu trên Excel để giải trình , vậy công ty tôi có bị phạt hay không? nếu có thì khoảng bao nhiêu?

  Công ty tôi có thể quy trách nhiệm cho công ty VLC và chị Kế tóan trưởng dịch vụ về vấn đề đó hay không. Cả 2 đều có ký hợp đồng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ về phần số liệu trên máy vi tính cho công ty tôi.

  Xin quý luật sư tư vấn sớm giúp tôi trường hợp này.
  Chân thành cám ơn.
   
  11015 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #112496   22/06/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 75
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4933
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần  Chào bạn,

  Luật kế toán quy định:

  Điều 17. Nội dung chứng từ kế toán

  1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

  b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

  c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

  d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

  đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

  e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

  g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

  2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

  Điều 18. Chứng từ điện tử

  1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

  2. Chính phủ quy định chi tiết về chứng từ điện tử.

  Điều 19. Lập chứng từ kế toán

  1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

  2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này.

  3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

  4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.

  5. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.

  6. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử phải được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 40 của Luật này.

  Điều 20. Ký chứng từ kế toán

  1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

  2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

  3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

  4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

  Như vậy khi kiểm tra , cơ quan thuế chủ yếu kiểm tra trên chứng từ in trên giấy.


  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
 • #112953   23/06/2011

  hoabui_vn
  hoabui_vn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn luật sư nhiều...!
   
  Báo quản trị |  
 • #113072   24/06/2011

  DoTrongHienCTB
  DoTrongHienCTB

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2009
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 905
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 12 lần


  hoabui_vn viết:
  Công ty tôi thuê công ty VLC làm thủ tục hồ sơ thành lập công ty tháng 01/2008 và đã đăng ký với cơ quan thuế hình thức ghi chép sổ sách trên máy vi tính bằng Excel.

  Từ tháng 01/2008 công ty VLC đứng tên kế toán trưởng và làm sổ sách kế toán cho công ty tôi. Hết tháng 01/2009 công ty tôi chấm hợp đồng DV kế toán, công ty VLC nói do làm sổ sách trên phần mềm KT của VLC nên không thể bàn giao sổ sách trên máy bằng Excel cho công ty tôi được chỉ giao sổ Nhật ký chung cả năm 2008 cho công ty tôi

  Từ tháng 02/2009 đến nay công ty thuê Kế toán dịch vụ, đến nay chị ta xin nghỉ cũng chỉ bàn giao có sổ Nhật ký chung các năm lại, ngoài ra không có các sổ chi tiết, sổ cái, ... Nhưng các sổ đó chị có in ra đóng thành quyển.

  Bây giờ công ty tôi sắp quyết toán, tôi xin hỏi luật sư nếu có đầy đủ sổ sách in ra giấy nhưng không có số liệu trên Excel để giải trình , vậy công ty tôi có bị phạt hay không? nếu có thì khoảng bao nhiêu?

  Công ty tôi có thể quy trách nhiệm cho công ty VLC và chị Kế tóan trưởng dịch vụ về vấn đề đó hay không. Cả 2 đều có ký hợp đồng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ về phần số liệu trên máy vi tính cho công ty tôi.

  Xin quý luật sư tư vấn sớm giúp tôi trường hợp này.
  Chân thành cám ơn.


  Chào anh!
  Anh có thể nghiên cứu Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2004/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN theo file đính kèm http://www.nghiepvuketoan.vn/laws/Cac-che-do-ke-toan/Nghi-dinh-39-2011-ND-CP-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NGHI-DINH-SO-185-2004-ND-CP-NGAY-04-THANG-11-NAM-2004-CUA-CHINH-PHU-VE-XU-PHAT-VI-PHAM-HANH-CHINH-TRONG-LINH-VUC-KE-TOAN/

  Thanks and best regards

  Luật sư - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ

  Lawyer - Accountant - Tax - Audit - Internal control

  律师 - 会计师 - 税金 - 查帐 - 内部控制

  ĐỖ TRỌNG HIỀN  

  杜 重 贤

  0909164167 - 0917303340

  hien.lawyer2015@gmail.com

  web: http://nghiepvuketoan.vn; http://dogialuat.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #113657   27/06/2011

  duytrung103
  duytrung103

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn đã có sổ nhật ký chung trên excel (nếu có để các trường thông tin khác nữa như đối tượng công nợ, loại hàng tồn kho, loại ngoại tê, số lượng ngoại tệ hay hàng tồn kho mỗi giao dịch...) thì bạn muốn có sổ nào thì cũng in ra được hết. Không cần phải quá lo lắng như vậy đâu.

  Thân,
   
  Báo quản trị |  
 • #120581   28/07/2011

  hoabui_vn viết:
  Công ty tôi thuê công ty VLC làm thủ tục hồ sơ thành lập công ty tháng 01/2008 và đã đăng ký với cơ quan thuế hình thức ghi chép sổ sách trên máy vi tính bằng Excel.

  Từ tháng 01/2008 công ty VLC đứng tên kế toán trưởng và làm sổ sách kế toán cho công ty tôi. Hết tháng 01/2009 công ty tôi chấm hợp đồng DV kế toán, công ty VLC nói do làm sổ sách trên phần mềm KT của VLC nên không thể bàn giao sổ sách trên máy bằng Excel cho công ty tôi được chỉ giao sổ Nhật ký chung cả năm 2008 cho công ty tôi

  Từ tháng 02/2009 đến nay công ty thuê Kế toán dịch vụ, đến nay chị ta xin nghỉ cũng chỉ bàn giao có sổ Nhật ký chung các năm lại, ngoài ra không có các sổ chi tiết, sổ cái, ... Nhưng các sổ đó chị có in ra đóng thành quyển.

  Bây giờ công ty tôi sắp quyết toán, tôi xin hỏi luật sư nếu có đầy đủ sổ sách in ra giấy nhưng không có số liệu trên Excel để giải trình , vậy công ty tôi có bị phạt hay không? nếu có thì khoảng bao nhiêu?

  Công ty tôi có thể quy trách nhiệm cho công ty VLC và chị Kế tóan trưởng dịch vụ về vấn đề đó hay không. Cả 2 đều có ký hợp đồng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ về phần số liệu trên máy vi tính cho công ty tôi.

  Xin quý luật sư tư vấn sớm giúp tôi trường hợp này.
  Chân thành cám ơn.

  chào bạn, sang tuần tới mình cho ra đời phần mềm kế toán bằng excel, nếu bạn cần có thể add nick yahoo của mình là: toankct
  hoặc google talk: toankct79 
  mình sẽ gửi đường link cho các bạn qua tin nhắn 
   
  Báo quản trị |  
 • #120668   28/07/2011

  hoabui_vn
  hoabui_vn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình đã add nick bạn vào google talk , hi vọng khi bạn cho ra đời PM kế toán bằng Excel bạn sẽ gửi đường link cho mình. Rất vui được làm quen với bạn, nick google talk của mình là : bvdh80
   
  Báo quản trị |  
 • #156933   22/12/2011

  guanminhvu
  guanminhvu

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khi nào bạn có PM KT cho minh xin voi nick yahoo của mình honghabienxanh
  xin cám ơn bạn
   
  Báo quản trị |