Bị cắt miễn giảm học phí - nghị định 49/2010/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #282190 20/08/2013

  thuytranggialai

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bị cắt miễn giảm học phí - nghị định 49/2010/NĐ-CP

  Em là sinh viên trường đại học ngoại ngữ đà nẵng. Trong thời gian học tập tại trường từ 2010 em bắt đầu được miễn giảm học phí theo nghị định miễn giảm học phí cho 5 tỉnh tây nguyên theo nghị định số 49/2010/ NĐ- CP. Thế nhưng đến năm học cuối cùng là năm thứ 4, theo như năm trước em có mang đầy đủ các thủ tục đến cho phòng lao động thương binh và nhận được câu trả lời là : "có hộ khẩu tại thị trấn nên không được áp dụng miễn giảm học phí nữa" . Vậy trước đây em được nhận, bây giờ không được nhận (từ trước tới giờ gia đình em không thay đổi hộ khẩu thường trú)  có nghĩa là nghị định có sự chỉnh sửa thay đổi ạ?. Em có lên mạng tìm hiểu nhưng hoàn toàn không thấy nói về quyết định chỉnh sửa nghị định.

  mong nhận được câu trả lời sớm nhất! em xin cảm ơn ạ!

   
  3295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #282401   21/08/2013

  hakhungbi
  hakhungbi
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (525)
  Số điểm: 6431
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 143 lần


  Hiện tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP bị Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, Nghị định 74 đến ngày 1/9/2013 mới có hiệu lực. Vì vậy, đến thời điểm này các chính sách liên quan đến Nghị định 49 vẫn được áp dụng nguyên vẹn.

   
  Báo quản trị |  
 • #292604   21/10/2013

  vanchanlaw
  vanchanlaw

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Nghị định Số: 74/2013/NĐ-CP

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

  1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Người có công vi cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.”

  2. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điu 4.

  3. Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi như sau:

  “5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

  4. Khoản 9 Điều 4 được sửa đổi như sau:

  “9. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

  5. Bổ sung Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12 của Điều 4 Đối tượng miễn học phí như sau:

  “10. Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  11. Học sinh, sinh viên, hc viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh.

  12. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.”

  6. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

  7. Điểm b Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi như sau:

  “b. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

  8. Điểm c Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp.”

  9. Bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 6.

  10. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau:

  “3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

  11. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí (Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo các nhóm ngành nghề được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ). Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP tương ứng với các nhóm ngành, nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học).”

  12. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi như sau:

  “1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân.”

  13. Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi như sau:

  “4. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình y ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.”

  14. Khoản 6 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “6. Học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của các doanh nghiệp nhà nước: Căn cứ vào chi phí đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức thu học phí cho các nhóm ngành theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi thực hiện. Riêng đối với các chuyên ngành đào tạo được ngân sách nhà nước hỗ trợ, mức học phí phải theo khung quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. Mức học phí phải công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học để người học biết trước khi tuyển sinh (Trường hợp người học thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của các doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước sẽ cấp bù học phí theo mức trần học phí tương ứng với các nhóm ngành, nghề quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP).”

  15. Khoản 7 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “7. Học phí theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác theo thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và người học.”

   

   

  Bạn hãy xem lại mình có còn thuộc đối tượng được hưởng như quy định trên ko?

   

   

   

   
  Báo quản trị |