Bầu thành viên HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #91708 30/03/2011

  Dzungzero

  Male
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 1090
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 1 lần


  Bầu thành viên HĐQT

  Luật sự cho hỏi:
    
  1. Việc bầu dồn phiếu có thể theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản không?
   
  4533 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #92738   04/04/2011

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 432 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Căn cứ Nghị định 102/2010, cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc.

  Tuy nhiên,
  trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  Trân trọng,

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

Email: an@vcalaw.com | Website: www.vcalaw.com

Điện thoại: 0902 255 896