Bắt buộc lập chứng từ kế toán liên quan đến yếu tố nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #492013 17/05/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 742 lần


  Bắt buộc lập chứng từ kế toán liên quan đến yếu tố nước ngoài

  Là nội dung tại Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công do BTC ban hành. Theo đó:

  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động vay và trả nợ vay nước ngoài đều phải lập chứng từ kế toán; chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

  Yêu cầu đối với việc lập chứng từ kế toán:

  -  Trên chứng từ kế toán phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung theo quy định; Chữ viết trên chứng từ phải cùng một nét chữ, ghi rõ ràng, thể hiện đầy đủ, đúng nội dung phản ánh, không được tẩy xoá; khi viết phải dùng cùng một màu mực, loại mực không phai; không viết bằng mực đỏ.

  -  Về ghi số tiền bằng số và bằng chữ trên chứng từ: Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số; tổng số tiền phải khớp đúng với tổng các số tiền chi tiết; chữ cái đầu tiên phải viết bằng chữ in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không được viết tắt, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.

  -  Yếu tố ngày, tháng, năm của chứng từ phải viết bằng số.

  Ngoài ra thông tư còn quy định một số nội dung quy định về tài khoản kế toán, sổ kế toán, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan,…

  >>> Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm

   

   
  1331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận