Bảo hiểm tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #384781 23/05/2015

  huong_kt37

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2013
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1035
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  Bảo hiểm tài sản

  Xin hỏi Luật sư:

  Về bảo hiểm trùng theo quy định tại Điều 44 Luật kinh doanh bảo hiểm. Trong trường hợp 2 người giao kết 2 hợp đồng bảo hiểm với 2 DNBH để bảo hiểm cho cùng một đối tượng với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm thì có được coi là bảo hiểm trùng không?

  Ví dụ như trường hợp ông A là chủ xe mua bảo hiểm thân xe của mình. sau đó, A cho B thuê xe, B lại mua bảo hiểm thân xe với chiếc xe đi thuê của A. trong trường hợp này hợp đồng của A và B ký với 2 DNBH thì có phải bảo hiểm trùng không?
   
  Vẫn là trường hợp trên, nếu A và B cùng mua bảo hiểm tại 1 DNBH thì có được không và vấn đề bồi thường sẽ giải quyết thế nào?
   
  Tôi xin cảm ơn!
   
  2458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #386383   04/06/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Trong thực tế hoạt động của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm do nhiều nguyên nhân mà một khách hàng (người tham gia bảo hiểm) giao kết nhiều hợp đồng bảo hiểm với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau để bảo hiểm cho cùng một đối tượng với cùng một điều kiện và sự kiện bảo hiểm. Khi đó các hợp đồng bảo hiểm được gọi là hợp đồng bảo hiểm trùng hay còn gọi là hợp đồng bảo hiểm trùng lặp. Hợp đồng bảo hiểm trùng chỉ áp dụng với bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự mà không áp dụng với hợp đồng bảo hiểm có đối tượng là con người.
   

  Điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng

  1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

  2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

  Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

   

   
  Báo quản trị |