Báo cáo kinh tế kỹ thuật hay báo cáo đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #326486 04/06/2014

  thaovitsg

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Báo cáo kinh tế kỹ thuật hay báo cáo đầu tư

  Một hạng mục đầu tư thì khi nào lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khi nào lập báo cáo đầu tư?

   
  38579 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaovitsg vì bài viết hữu ích
  trungtamthuyloi (18/03/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #326587   04/06/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  V. VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 12 CỦA NĐ 16/CP:

  1. Về lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

  a) Các công trình không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt, bao gồm:

  - Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

  - Công trình xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng;

  - Công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm;

  - Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

  - Các công trình xây dựng khác không thuộc các trường hợp nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, tuỳ từng trường hợp cụ thể người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và làm rõ tính hiệu quả trước khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.

  b) Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được lập theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.

  Khi lập thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có thể sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình thì nhà thầu tư vấn thiết kế được chủ đầu tư lựa chọn lập một số phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu làm căn cứ cho việc triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

  c) Đối với những công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mà thiết kế bản vẽ thi công không do các Sở quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thẩm định thì chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các công trình: Nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương, ...) có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, không vi phạm các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá.

  d) Đối với dự án chỉ có mua sắm dây chuyền thiết bị công nghệ, không có xây dựng chỉ có lắp đặt, thì nhà thầu thi công xây dựng công trình lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lắp đặt thiết bị để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Nếu việc lắp đặt thiết bị làm thay đổi kết cấu và kiến trúc công trình xây dựng đã được duyệt thì chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.

  I. VỀ LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XIN PHÉP ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 4 CỦA NĐ 16/CP:

  1. Chủ đầu tư tổ chức lập hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình để lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép đầu tư.

  2. Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần, nếu từng dự án thành phần có thể độc lập vận hành, khai thác thì ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 của NĐ 16/CP trong nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình còn phải xác định rõ tính độc lập khi vận hành, khai thác.

  3. Đối với công trình yêu cầu phải thi tuyển thiết kế kiến trúc thì trong nội dung của Báo cáo đầu tư xây dựng công trình phải nêu được hình thức, thời gian và kinh phí tổ chức thi tuyển.

  4. Về xin phép đầu tư xây dựng công trình được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của NĐ 16/CP thực hiện như sau: Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ quản lý ngành. Ví dụ các dự án đầu tư xây dựng công trình văn hoá gửi tới Bộ Văn hoá - Thông tin; các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế gửi tới Bộ Y tế; các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông gửi tới Bộ Giao thông vận tải; các dự án đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông gửi tới Bộ Bưu chính - Viễn thông; ...

  Số lượng Báo cáo đầu tư xây dựng công trình được lập tối thiểu là 09 bộ.

  Bộ quản lý ngành là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tới dự án và tổng hợp đánh giá, đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

  Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành thì Bộ quản lý ngành có yếu tố quyết định về tính chất, mục tiêu của dự án là cơ quan đầu mối lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến dự án và tổng hợp, đánh giá đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

  Thông tư 08/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp 

   
  Báo quản trị |  
 • #327742   11/06/2014

  thaovitsg
  thaovitsg

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Chi phí lập báo cáo đầu tư

  trong thông tư có hướng dẫn cách tính chi phí lập báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật  đối với công trình xây dựng. Còn với báo cáo đầu tư mua mới máy móc thiết bị thì có cách tính chi phí lập báo cáo  kg vậy?

   
  Báo quản trị |