Bảng cam kết 23 về thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #116596 10/07/2011

  bachdieukieu

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảng cam kết 23 về thuế TNCN

  Dạ, tôi muốn hỏi về bảng cam kết 23 về thuế TNCN. Anh chị có thể giải thích giúp tôi rõ hơn về câu  “trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỉ lệ 10%”. Và trường hợp viết bản cam kết chỉ áp dụng đối với người lao động đã có mã số thuế cá nhân phải không ạ? Nếu như vây, bây giờ tôi đăng ký cho họ được không ( nhưng họ chỉ làm việc tháng 4,5,6.Tháng 07 này, họ đã nghỉ làm)?

   
  14311 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #116785   11/07/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Định giải thích cho bạn, nhưng có lẽ bạn nên đọc tham khảo toàn bộ nội dung công văn bên dưới sẽ hiểu rõ :

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------

  Số: 1094/TCT-TNCN
  V/v hướng dẫn thuế TNCN

  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010

   

  Kính gửi:

  Công ty TNHH SEO KWANG VINA E.V.A.
  (Địa chỉ: Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương)

   

  Trả lời công văn số 022010/SK-TCT ngày 13/3/2010 của Công ty TNHH Seo Kwang VINA E.V.A về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có ký hợp đồng thử việc, lương trên 500.000 đồng/tháng (dưới 4 triệu đồng/tháng). Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Tại tiết 1.2.7, điểm 1.2, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/1ần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân.

  2. Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định:

  "Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  - Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

  - Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng."

  Căn cứ các quy định trên: Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A trả thu nhập cho người lao động trong thời gian thử việc là 02 tháng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập

  Trường hợp người lao động của Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập phải làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN (theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập). Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, nếu phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A được biết./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế Tỉnh Bình Dương;
  - Vụ PC- BTC
  - Lưu: VT, TNCN.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |