DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

2 Trang 12>
1

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Kiều Thị Tý và ông Lê Văn Ngự

Số hiệu Án Lệ:04/2016/AL

04/2010/DS-GĐT

Ngày: 03/03/2010

Tình trạng:
Có hiệu lực

2

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

Số hiệu Án Lệ:01/2016/AL

04/2014/HS-GĐT

Ngày: 16/04/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

3

Quyết định giám đốc thẩm 12/2013/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Số hiệu Án Lệ:08/2016/AL

12/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 16/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

4

Quyết định giám đốc thẩm 208/2013/DS-GĐT về vụ án ly hôn

Số hiệu Án Lệ:03/2016/AL

208/2013/DS-GĐT

Ngày: 03/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

5

Quyết định giám đốc thẩm 39/2014/DS-GĐT về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản

Số hiệu Án Lệ:05/2016/AL

39/2014/DS-GĐT

Ngày: 09/10/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

6

Quyết định giám đốc thẩm 126/2013/DS-GĐT về tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

Số hiệu Án Lệ:07/2016/AL

126/2013/DS-GĐT

Ngày: 23/09/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

7

Quyết định giám đốc thẩm 07/2013/KDTM-GĐT về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Số hiệu Án Lệ:09/2016/AL

07/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 15/03/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

8

Quyết định giám đốc thẩm 08/2014/HC-GĐT về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Số hiệu Án Lệ:10/2016/AL

08/2014/HC-GĐT

Ngày: 19/08/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

9

Quyết định giám đốc thẩm 573/2013/DS-GĐT về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế tài sản

Số hiệu Án Lệ:16/2017/AL

573/2013/DS-GĐT

Ngày: 16/12/2013

Tình trạng:
Không xác định

10

Quyết định giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá

Số hiệu Án Lệ:12/2017/AL

14/2017/KDTM-GĐT

Ngày: 06/06/2017

Tình trạng:
Không xác định

2 Trang 12>