DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

113 Trang 12345>»
1

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2006/ds-gđt ngày 07-4-2006 về vụ án “tranh chấp về nhà đất” 08/2006/DS-GĐT

08/2006/DS-GĐT

Ngày: 07/04/2006

2

Quyết định 09/2003/HĐTP-KT ngày 29/05/2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp Hợp đồng giao nhận thầu công trình xi măng Bút Sơn

09/2003/HĐTP-KT

Ngày: 29/05/2003

3

Quyết định giám đốc thẩm 06/2003/HĐTP-KT ngày 29/05/2003 về vụ án kinh tế tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết

06/2003/HĐTP-KT

Ngày: 29/05/2003

4

Quyết định 05/2003/HĐTP-KT ngày 24/02/2003 về vụ án tranh chấp hợp đồng cung cấp và thi công sơn bảo vệ thiết bị công trình thuỷ điện Yaly

05/2003/HĐTP-KT

Ngày: 24/02/2003

5

Quyết định 03/2003/HĐTP-KT ngày 24/02/2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng mua bán xe ô tô trả chậm

03/2003/HĐTP-KT

Ngày: 24/02/2003

6

Quyết định 08/2003/HĐTP-KT ngày 29/05/2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng tín dụng

08/2003/HĐTP-KT

Ngày: 29/05/2003

7

Quyết định 02/2002/HĐTP-KT ngày 26/12/2002 về vụ án tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

02/2002/HĐTP-KT

Ngày: 26/12/2002

8

Quyết định giám đốc thẩm 03/2006/KDTM-GĐT ngày 05/04/2006 xét xử vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng hợp tác thăm dò khai thác, kinh doanh đá Puzzolan

03/2006/KDTM-GĐT

Ngày: 05/04/2006

9

Quyết định giám đốc thẩm 02/2006/KDTM-GĐT ngày 05/04/2006 xét xử vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch

02/2006/KDTM-GĐT

Ngày: 05/04/2006

10

Quyết định giám đốc thẩm 06/2006/KDTM-GĐT ngày 06/07/2006 xét xử vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá

06/2006/KDTM-GĐT

Ngày: 06/07/2006

113 Trang 12345>»