Ban QLDA của chủ đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #410993 25/12/2015

  Ban QLDA của chủ đầu tư

   

  Xin cho tôi được hỏi các luật sư về vấn đề sau:

  Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp có pháp nhân riêng, có hoạt động kinh doanh dịch vụ, được chủ đầu tư ( Cơ quan quản lý cấp trên) giao nhiệm vụ quản lý dự án một dự án có vốn ngân sách (Không quản lý vốn). Về nhiệm vụ chúng tôi đã nắm rõ. Về vấn đề thanh toán vốn, chúng tôi xin được tư vấn một số nội dung sau:

  1. Kho bạc có thanh toán trực tiếp vốn vào tài khoản cho chúng tôi ( Phần quản lý dự án) không ? Hay thanh toán cho chủ đầu tư

  2. Đơn vị chúng tôi có phải phát hành hóa đơn về khoản chi quản lý dự án cho chủ đầu tư không? (Trao đổi với cơ quan thuế thì họ yêu cầu có)

  3. Trường hợp đơn vị được cấp phát vốn ngân sách cho khoản Quản lý dự án nêu trên thì chúng tôi phải hạch toán thế nào ( Đơn vị đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiêp)

  Rất mong được các Luật sư tư vấn

  Trân trọng cảm ơn

   

   
  2138 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận