Bán nhà có phải hỏi ý kiến chồng?

Chủ đề   RSS   
 • #514238 25/02/2019

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 270 lần


  Bán nhà có phải hỏi ý kiến chồng?

  Hai Vợ chồng em có căn nhà muốn bán, giờ chông em đi tàu cá tháng 10 mới về. Nếu có khách mua mà chồng em không ở nhà thì làm như thế nào? Hay phải chờ đến khi chồng em về mới có thể bán? Em cảm ơn mọi người nhiều?

  Không có gì là không thể.

   
  1874 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514270   26/02/2019

  Chào em!

  Em tham khảo Luật dân sự, BLDS nhé!

   
  Báo quản trị |  
 • #514514   27/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Do đó trong trường hợp thực hiện giao dịch mà tài sản là bất động sản là tài sản chung của vợ chồng; thì khi thực hiện giao kết (trong hợp đồng) phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Song pháp luật cho phép vợ chồng được ủy quyền cho nhau để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật.
   
  Bởi vậy, nếu chỉ có vợ/ hoặc chồng ký tên trong hợp đồng mua bán nhà với bên kia thì người vợ/ hoặc người chồng phải có văn bản ủy quyền từ người chồng về sự đồng ý của cả hai bên về việc người đại diện ký tên trong hợp đồng mua bán.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #514524   27/02/2019

  Trong trường hợp này thì không biết là căn nhà của vợ chồng bạn được mua từ khi nào. Nếu:

  + Mua nhà trong thời kỳ hôn nhân, tức là tài sản chung của vợ chồng. Theo đó, nếu muốn bán nhà, một là phải đợi chồng bạn về cùng nhau đồng ý bán nhà thì mới bán được, còn hai là chồng bạn là một giấy ủy quyền cho bạn toàn quyền bán căn nhà.

  + Mua nhà trước thời kỳ hôn nhân hoặc trong thời kỳ hôn nhân mà có một trong hai người làm cam kết tài sản này là tài sản riêng của người còn lại. Theo đó, vì là tài sản riêng, nếu là tài sản của bạn thì bạn mặc nhiên muốn bán thì bán không cần phải có ý kiến của người chồng. Và ngược lại nếu là tài sản của chồng bạn thì chồng bạn có thể lập giấy ủy quyền cho bạn bán căn nhà.

   
  Báo quản trị |  
 • #514647   28/02/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Căn cứ vào điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung:
   
  1.Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
  2.Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:
  a) Bất động sản;
  b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
   
  Như vậy, khi chị muốn chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng thì phải có sự thỏa thuận và đồng ý của hai vợ chồng.Trường hợp của chị, chị có thể nhờ chồng mình viết 01 Hợp đồng Ủy quyền bán căn nhà nhé. Thủ tục cụ thể (quy định tại Điều 55 Luật Công Chứng 2014)
   
  2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.
   
  Theo đó chồng chị sẽ đi công chứng giấy UQ ở tổ chức hành nghề công chứng nơi anh ấy đang công tác, sau đó gửi bưu điện về chị, chị lại cầm ra công chứng 01 lần nữa là xong, chị có thể tiến hành bán nhà.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #567589   01/02/2021

  Trước tiên, chị phải xác định rõ căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng hay là tài sản riêng của chị hoặc của chồng chị.

  Nếu căn nhà là tài sản riêng của chị thì không cần phải có sự đồng ý của chồng chị. Nếu căn nhà là tài sản riêng của chồng thì phải do chồng thực hiện việc mua bán. Trường hợp này, chồng chị có thể ủy quyền cho chị bán căn nhà này thông qua văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực.

  Nếu là tài sản chung của vợ chồng thì căn cứ vào quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cụ thể:

  “2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  a) Bất động sản;

  b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

  c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

  Như vậy, để thuận tiện cho việc án nhà, cũng như nhằm làm cho giao dịch trở nên hợp pháp, chồng chị ủy quyền lại cho chị bán căn nhà bằng văn bản ủy quyền có công chứng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #568045   23/02/2021

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (573)
  Số điểm: 3600
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 80 lần


  Trường hợp chị muốn bán nhà mà ngôi nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng thì chị phải được sự đồng ý của chồng mới có thể bán được chị nhé. Nếu như hai vợ chồng đồng ý bán nhà thì chồng chị có thể làm hợp đồng ủy quyền để bán căn nhà này chị nhé.
   
   
  Báo quản trị |