Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #535925 29/12/2019

  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 74 lần


  Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

  Tôi là bác sĩ bác sĩ đang xếp lương hệ số 4.32, bậc 7, sắp tới tôi được chuyên lên chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính. Cho hỏi với chức danh này tôi sẽ được xếp lương thế nào? Xin cảm ơn!
   
  Tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định chức danh y sĩ, bác sĩ như sau:
   
  - Bác sĩ:
   
  + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).
   
  + Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
   
  - Bác sĩ chính:
   
  + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính (mã số 16.117).
   
  + Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.
   
  - Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
   
  Tại Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch viên chức như sau:
   
  Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.
   
  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang hưởng hệ số lương 4.32, bậc 7. Như vậy, căn cứ quy định trên và áp dụng Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì hệ số lương của bạn sau khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ hạng III lên bác sĩ chính hạng II là bậc 1, hệ số lương 4.40. Bản chất khi nâng lên hạng mới thì mức lương không thay đổi, nhưng do ngạch mới không có hệ số lương tương ứng nên mới phải xếp vào hệ số lương cao hơn liên kề.
  Cập nhật bởi buiquangbinh071214 ngày 29/12/2019 02:55:14 CH
   
  3264 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536099   30/12/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 192 lần


  Cảm ơn ad..bài viết rất hay. Cơ mà nếu mình là bác sĩ hạng hai và được xét lên bác sĩ hạng một thì bậc lương mình được xếp như thế nào vậy ad?

   
  Báo quản trị |  
 • #536197   31/12/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Nguyên tắc xếp lương bạn căn cứ theo Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành. Bác sĩ hạng II lên hạng I là thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nên nếu bạn chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì sẽ xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới theo bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |