An toàn vệ sinh lao động

Chủ đề   RSS   
 • #269016 13/06/2013

  CtyXuanHoa

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  An toàn vệ sinh lao động

  Xin luật sư cho hỏi một vấn đề về mạng lưới an toàn vệ sinh lao viên.

  Theo Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 quy định về hoạt động của mạng lưới an toán vệ sinh viên. Theo đó mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thành lập từ các tổ sản xuất, phòng, ban hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công ty. Tuy nhiên luật lao động mới năm 2012 và Nghị định số45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 thì không thấy quy định điều này và Nghị định này bác bỏ nghi định 06/CP. Như vậy tôi hiểu rằng, không cần thiết phải thiết lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên nữa. Như vậy có đúng không? Xin luật sư cho biết.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Đặng Thanh Thùy

   
  5646 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306921   15/01/2014

  hakhungbi
  hakhungbi
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (525)
  Số điểm: 6431
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 143 lần


  Theo mình thì nó sẽ được thực hiện theo:

  Điều 9. Xây dựng Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo từng giai đoạn 05 năm, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  2. Hằng năm, căn cứ Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được phê duyệt, dự toán của các Bộ, cơ quan và địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cùng với dự toán ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  Điều 10. Lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng mới, mở rộng, cải tạo công trình, cơ sở.

  2. Phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Địa điểm, quy mô công trình, cơ sở phải nêu rõ khoảng cách từ công trình, cơ sở đến khu dân cư và các công trình khác;

  b) Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục trong công trình, cơ sở;

  c) Nêu rõ những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt động;

  d) Các biện pháp cụ thể nhằm loại trừ, giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm, có hại; phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp.

   
  Báo quản trị |  
 • #417991   09/03/2016

  minhkdcn1
  minhkdcn1

  Male
  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:28/01/2015
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn mình là giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thường đi huấn luyện và tư vấn cho các doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động về vấn đề này bạn có thể xem tại

  Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động

  Điều 10. Tổ chức mạng lưới an toàn - vệ sinh viên

  1. Mỗi khoa, phòng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất 01 an toàn - vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.

  2. An toàn - vệ sinh viên phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

  3. An toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở "Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên" do người sử dụng lao động ban hành.

  Nếu còn vấn đề gì cần tư vấn thêm có thể liên hệ với mình

  Email: minhkdcn1@gmail.com

  Fone: 0903 968 026

   
  Báo quản trị |