DanLuat 2015

Án phí khi ly hôn

Chủ đề   RSS   
  • #66829 04/11/2010

    butxanhag

    Mầm
    An Giang, Việt Nam
    Tham gia:08/09/2010
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 525
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Án phí khi ly hôn

    Xin chào,

    Xin cho tôi hỏi về mức án phí phải nộp khi ly hôn là bao nhiêu, hiện tại tôi ở địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh, nếu nộp đơn cho toà án thì phải nộp đến toà án nào của Thành phố.

    Chân thành cảm ơn !
     
    24513 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #66894   04/11/2010

    phapquyen
    phapquyen
    Top 500
    Male
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:17/08/2009
    Tổng số bài viết (114)
    Số điểm: 565
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    Chào bạn !

    Mức án phí phải nộp khi xin giải quyết việc ly hôn là 200.000 đồng, nếu vụ việc ly hôn không có yếu tố nước ngoài thì bạn nộp đơn xin giải quyết việc ly hôn tại tòa án nhân dân thành phố trực thuộc tỉnh đó .nơi nộp đơn là nơi thường trú của người mà bạn muốn ly hôn.

    Cần tư vấn xin liên hệ :
    #ffff00; font-size: 13px; font-family: arial;">0914 307 992 V.Thành(VPLS Thái Hùng)

    VPLS Thái Hùng

    Nhận dịch vụ hợp thức hóa nhà,thu hồi nợ khó đòi,Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

    V.Thành 0914.30.79.92

     
    Báo quản trị |  
  • #66959   04/11/2010

    BachThanhDC
    BachThanhDC
    Top 10
    Cao học

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2009
    Tổng số bài viết (5219)
    Số điểm: 50006
    Cảm ơn: 1810
    Được cảm ơn 3375 lần
    ContentAdministrators
    SMod

    @ #0072bc;">butxanhag
    Khi ly hôn, bạn chưa phải nộp án phí mà là nộp tiền tạm ứng án phí 200.000 đồng.

    Khi Toà án giải quyết ly hôn bằng một quyết định hoặc bản án, thì Toà án buộc nguyên đơn phải chịu án phí (nếu các bên không có thỏa thuận) bằng mức tạm ứng án phí nêu trên.

    Ngoài quy định về án phí giải quyết ly hôn nói trên, nếu vợ chồng có tranh chấp về tài sản thì không phải nộp tạm ứng án phí khi nộp đơn khởi kiện. Còn án phí chia tài sản giải quyết như sau:

    - Nếu vợ chồng tự thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản và chỉ yêu cầu Toà án công nhận sự thỏa thuận đó thì không phải chịu án phí chia tài sản.

    - Nếu không thoả thuận được thì Toà án chia theo quy định của pháp luật và vợ chồng phải chịu mức án phí 200.000 đồng nếu giá trị tài sản tranh chấp từ 4 triệu đồng trở xuống. Nếu tài sản tranh chấp từ trên 4 triệu đồng thì mỗi người phải chịu án phí tương ứng với giá trị tài sản mà mình được hưởng theo quy định sau:

    Giá trị tài sản có tranh chấp

    #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    Mức án phí

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    a) từ 4.000.000 đồng trở xuống

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    200.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    5% giá trị tài sản có tranh chấp

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext; width: 207.35pt; background-color: transparent;">

    e) Từ trên 4.000.000.000 đồng

    #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 236.7pt; background-color: transparent;">

    112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng


    - Nếu vợ chồng không tự thỏa thuận được nhưng sau khi Toà án hoà giải, họ lại thoả thuận được theo phương án hoà giải của Toà án thì án phí mỗi người phải chịu bằng 1/2 mức trên.

    Thân!

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

     
    Báo quản trị |  
  • #316878   05/04/2014

    lyhon.biz
    lyhon.biz

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/03/2014
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    DANH MỤC

    MỨC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN

    (Ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009)

     

    I. ÁN PHÍ

     

    1. Mức án phí sơ thẩm đối với vụ án về hôn nhân và gia đình  không có giá ngạch, mức án phí dân sự phúc thẩm: 200.000 đồng;

    2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về hôn nhân và gia đình có giá ngạch:

     

    Giá trị tài sản có tranh chấp

    Mức án phí

    a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống

    200.000 đồng

    b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

    5% giá trị tài sản có tranh chấp

    c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

    20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

    d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

    36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

    đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

    72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

    e) Từ trên 4.000.000.000 đồng

    112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

     

     

    II. LỆ PHÍ TÒA ÁN

     

    Mức lệ phí Tòa án giải quyết những yêu cầu về hôn nhân và gia đình: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; Yêu cầu công nhận thỏa thuận về thay đổi về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn…: 200.000 đồng

    Nguồn:  lyhon.biz

    http://www.lyhon.biz

     
    Báo quản trị |