ai có thể cho mình nguồn tài liệu cụ thể và chi tiết về hợp đồng tín dụng có thế chấp và không có thế chấp được không ?

Chủ đề   RSS   
  • #219779 13/10/2012

    ai có thể cho mình nguồn tài liệu cụ thể và chi tiết về hợp đồng tín dụng có thế chấp và không có thế chấp được không ?

    ai có thể cho mình nguồn tài liệu cụ thể và chi tiết về hợp đồng tín dụng có thế chấp và không có thế chấp được không ?vấn đề mình cần làm rõ là những điểm khác nhau dẫn tới sự tồn tại độc lập của 2 loại hợp đồng này , mức độ ý nghĩa và các cách ứng xử đối với 2 loại hợp đông này, đối tượng pham vi và sự khác trong những quy định hai luật này

     
    2279 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận