DanLuat 2014

Chủ đề chưa có phản hồi

151 Trang «<42434445464748>»
 • 10/12/2014, 05:04:24 CH | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (84)
  Số điểm: 1889
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 224 lần


  ★★★ Bộ luật BHXH mới Luật số: 58/2014/QH13 - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014

  Tập tin này mình đã tạo MỤC LỤC SẴN, các bạn chỉ CẦN NHẤN NÚT “Ctrl+click” vào MỤC LỤC là sẽ đến nơi bạn cần tìm hiểu. Hoặc dùng nút Ctrl+F để tìm với 1 từ khóa nào cần.

  ☀ Điều 2. Đối tượng áp dụng ☀
  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  c) Cán bộ, công chức, viên chức;
  d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
  g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

  2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
  Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.

  ☀ Hiệu lực thi hành ☀
  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  ─────────────────────────────────
  Link tải tài liệu tại đây: http://tinyurl.com/58-2014-QH13

 • 10/12/2014, 04:57:38 CH | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (84)
  Số điểm: 1889
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 224 lần


  ★★★Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014
  Bộ luật này gồm 10 (X) chương, 213 điều. ★★★

  Tập tin này mình đã tạo MỤC LỤC SẴN, các bạn chỉ CẦN NHẤN NÚT “Ctrl+click” vào MỤC LỤC là sẽ đến nơi bạn cần tìm hiểu. Hoặc dùng nút Ctrl+F để tìm với 1 từ khóa nào cần.

  ─────────────────────────────────
  ★★★ Hiệu lực thi hành: ★★★
  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực, thời hạn góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;
  b) Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ phải thực hiện tái cơ cấu để bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 189 của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2017;
  c) Các công ty không có cổ phần hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 của Luật này nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo.

  2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

  3. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

  ─────────────────────────────────
  Thông tin thêm:
  Từ tháng 7/2015, DN được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu

  Từ ngày 01/07/2015, doanh nghiệp (DN) được tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của mình và phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng là nội dung nổi bật quy định tại Luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 16/11/2014.

  Cũng theo Luật mới này, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; trong đó, có ít nhất 01 người cư trú tại Việt Nam. Trường hợp DN chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

  Một nội dung đáng chú ý nữa là quy định bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký DN. Như vậy từ ngày 01/07/2015, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN chỉ bao gồm tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính của DN; vốn điều lệ và thông tin người đại diện theo pháp luật; thông tin các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) hoặc chủ DN (đối với DN tư nhân)... Khi có thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN, DN phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi; đồng thời phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN trong thời hạn 30 ngày.

  Đặc biệt, Luật cũng nhấn mạnh, từ ngày 01/07/2015, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập DN; đối với những hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, việc đăng ký kinh doanh và hoạt động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  Link tải tài liệu tại đây: http://tinyurl.com/Luat-doanh-nghiep-68-2014


   

 • 09/12/2014, 04:43:01 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  tranyen292
  tranyen292

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật sư cho em hỏi chút :

  Công ty em là cong ty làm đại lý vé máy bay cấp 2. Bên em phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách hàng mua vé tại công ty em . Luật sư cho em hỏi là Chứng từ kế toán để em hạch toán và lưu trữ ngoài hóa đơn vé máy bay từ đại lý cấp 1 xuất cho em. Công ty em cần lưu chứng từ nào nữa ạ

  Cảm ơn luật sư

 • 09/12/2014, 03:38:40 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  AnhDai66
  AnhDai66

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi mới lập doanh nghiệp nên có câu hỏi mong được giải đáp như sau: công ty hoạt động về đào tạo, cấp chứng chỉ, tư vấn.

  Tôi có thành lập chi nhánh trong sài gòn; tôi muốn giao lại toàn bộ hoạt động kinh doanh cho chi nhánh tự hoạt động và hoạch toán, nhưng tôi chưa biết cách nào để ra bài toán: cho chi nhánh tự hoạch toán và chi trả các hoạt động đó.

  Vậy xin hỏi cách tính toán như thế nào để tôi có thể quản lý được và các khoản chi phí mà chi nhánh phải nộp lại cho công ty.

  THANKS!

 • 09/12/2014, 10:32:27 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  Truonghuynhviet
  Truonghuynhviet

  Male
  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Năm 2012 vợ chồng em tích góp mua được 1 lô đất , mua bán bằng giấy tay thông qua phòng công chứng Rồng Việt, không thổ cư (có kèm nhà cấp 4) tổng diện tích 52 m2 nằm trong một sổ tại Khu phố Đông B, Phường Đông Hoà, Dĩ An, BD. Trong sổ cái được tách thành 20 lô hiên tại chủ đất đã bán hết. Gần đây chủ đất treo bang bán nhà, vợ chồng em rất hoan man. Lo chủ đất đi nơi khác thì ai se hỗ trợ pháp lí sau này nếu co vấn đề gì xảy ra. Rất nhờ các anh hỗ trợ va cho em thông tin cách xử lí hiện tại làm như thế nào để được cấp sổ. Phuong an 2: Giả sử 2 hộ liền kề thoả thuận gọp lại ra sổ thì được không và thủ tục như thế nào? Hien tại vợ chồng em rất lo lắng, không đủ tâm trí để làm việc rất cần sự hỗ trợ cua cac anh ve pháp lý và cách thức giải quyết vấn đề nay. Địa chỉ email của em: truonghuynhviet@yahoo.com Xin cam ơn các anh đã đọc và mong được giúp đỡ.
 • 09/12/2014, 10:30:34 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  meohue
  meohue

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cả nhà ơi tư vấn cho em với

  Công ty em xuất hàng đi mỹ, có hóa đơn thương mại thuế xuất 0%,giờ em muốn kê khai thuế mà không biết vào bảng kê nào nào cho phù hợp cả nhà tư vấn cho em với, em mới vào nghề nên vgawpj vấn đề này em rất bối rối,mong được giúp đỡ'

  em cám ơn

 • 09/12/2014, 10:23:19 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  f2ko4
  f2ko4

  Sơ sinh


  Tham gia:01/08/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi anh/chị luật sư :

  Cơ quan em có ký hợp đồng với công ty mẹ tại TP.HCM, chi nhánh phụ thuộc tại HN xuất hóa đơn. Xin luật sư cho biết khi thanh toán tiền hóa đơn thì chuyển tiền vào công ty mẹ tại TP.HCM hay có thể chuyển trực tiếp vào chi nhánh phụ thuộc tại HN ạ? Và căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật nào?

 • 09/12/2014, 09:37:54 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  xưa giờ tất cả những người được tái định cư hay giao đất ở mới điều phải đóng tiền sử dụng đất. trong truong hop nay.
  ông a không có nhà trên đất thu hồi đã nhận 200tr theo điểm a, khoản 1 điều 22 nghị định 69.
  giá định lô đất ở chổ khu vực tái định cư là 150tr.
  có nghĩa là ông A có nhu câu và quỹ đất địa phương có thì ông a đủ điều kiện để nhận một lô đất mới và phần chênh lệnh 50tr ông a được nhận.
  tuy nhiên ông a có phải đóng tiền sử dụng đất như những trường hợp tái định cư và giao đất ở mới khác không?
  theo tôi thì đó chỉ là điều kiện đủ để ông A được giao đất như những trường hop co nha. còn diều kiện cần thì ông A vẫn tiếp tục dong tiền sd đất.

  nhưng nếu người dân thi ho không muốn đóng vi cho là đóng hai lần. một lần khất trừ để được giao đất và một lần đong tiền sd đất? mong chuyên gia cho ý kiến a.. xin cảm ơn.

 • 08/12/2014, 09:22:56 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  vanthamhieu
  vanthamhieu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thưa luật sư. luật  sư cho cháu hỏi với dn xăng dầu chủ yếu là bán lẻ. vậy khi lên chứng từ sổ sách có cần ghi bút toán giá vốn không ạ cháu làm hình thức nhật ký chung ạ, hay chỉ bán buôn mới phải làm giá vốn ạ

 • 08/12/2014, 04:58:57 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  ceogroup
  ceogroup

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Xin Luật sư cho biết 01 Trường Cao đẳng dân lập có thể thành lập Công ty cổ phần liên doanh với 01 doanh nghiệp nước ngoài được không? Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cho Công ty liên doanh có bị giới hạn không?

  Xin cảm ơn Luật sư!

 • 08/12/2014, 04:39:37 CH | Trong chuyên mục Café DanLuat

  luatsutraloi3
  luatsutraloi3
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2014
  Tổng số bài viết (205)
  Số điểm: 3083
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 43 lần


  Mấy ngày nay lại nổi lên chuyện ca/nhạc sĩ Trần Lập kiện Zing Mp3 (mp3.zing.vn, thuộc Công ty cổ phần VNG) đòi tiền nhuận bút bản quyền ca khúc Đường đến ngày vinh quang, vốn ra đời cuối năm 1997. Cũng như những vụ kiện khác, hành động của Trần Lập là chính đáng và có lộ trình để thực hiện, nhưng theo các luật sư, để chứng tỏ được hành động vi phạm nhằm thu lợi bất chính là rất khó khăn.

   

  Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – VP NewVision Law

  Tóm tắt vụ việc như sau: Hôm 3/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa Trần Quyết Lập (nghệ danh Trần Lập) và bị đơn - Công ty cổ phần VNG. Trần Lập đòi VNG bồi thường hơn 150 triệu đồng (gồm nhuận bút, tiền thiệt hại và phí luật sư); VNG thì cho rằng mình không vi phạm nên không trả tiền bồi thường. VNG đề nghị Trần Lập rút đơn kiện và ký hợp đồng hợp tác với công ty; Trần Lập không chịu. TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 10/12/2014.

  • Về yêu cầu của phía Trần Lập:

  Thứ nhất: Yêu cầu về tiền nhuận bút thì:

  Theo quan điểm của chúng tôi thì, chủ sở hữu tác phẩm hoặc tác giả có quyền khởi kiện bất cứ ai vi phạm quyền tác giả của mình.

  "Về nguyên tắc, theo quy định của luật sở hữu trí tuệ thì bị đơn khi đăng tải bài hát trên là không cần phải xin phép Trần Lập nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao".

  Căn cứ pháp lý: Tại khoản 2 Điều 33 Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định; “tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm... đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong trường hợp không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao".

  Như vậy, thì VNG phải trả cho tác giả Trần Lập tiền nhuận bút tính trên cơ sở lượt nghe và download (bằng 1/10 giá được áp dụng tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam).

   

  Thứ hai: Yêu cầu về tiền bồi thường thiệt hại thì:

  Phía Trần Lập cho rằng việc trang mạng xã hội mp3.zing.vn đăng tải bài hát trên để công chúng nghe trực tuyến, download đã khiến anh không phát hành được CD tuyển tập những bài hát hay. Từ đó, cơ hội ra CD vì thương mại hóa không thành, khiến Trần Lập mất một khoản thu nhập nên nguyên đơn đề nghị phía VNG phải bồi thường thiệt hại phát sinh 50 triệu đồng.

  Liên quan đến vấn đề này thì phía Trần Lập phải chứng minh được thiệt hại thực tế trực tiếp do hành vi của VNG gây ra.

   

  Thứ ba: Yêu cầu VNG phải trả phí luật sư là 50 triệu đồng thì:

  PhíaTrần Lập cũng yêu cầu VNG phải bồi thường chi phí luật sư 50 triệu đồng mà anh đã bỏ ra để thuê luật sư.

  Căn cứ pháp lý cho yều cầu này: “Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ cũng cho phép chủ thể quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư”.

  Như vậy, nếu VNG có hành vi vi phạm thì trong trường hợp này VNG phải thanh toán phí thuê luật sư cho phía Trần Lập.

  • Về phía VNG thì:

  VNG không đồng tình với các yêu cầu của Trần Lập và khẳng định không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không bồi thường dựa trên một số lập luận sau:

  "Mp3.zing là trang mạng xã hội, VNG tạo lập nên trang web và chỉ cung cấp nền tảng cho trang web, còn nội dung của trang web là do người dùng tự úp lên, nghe, bình luận, trao đổi. Ai đăng lên thì người đó phải chịu trách nhiệm. Phía VNG không phải là người đăng tải bài hát Đường đến ngày vinh quang nên Trần Lập kiện VNG là không có cơ sở".

  "Muốn được bồi thường thì phía nghệ sĩ Trần Lập phải chứng minh được VNG là tổ chức khởi đầu đăng tải và truyền đưa bài hát lên mạng xã hội mp3.zing. Và VNG cũng khẳng định lại một lần nữa,VNG không phải là người đưa bài hát này lênmp3.zing mà là do công chúng tự đưa lên", đại diện phía VNG trình bày.

  Tuy nhiên cách lập luận của VNG không đúng vì VNG lập ra trang web quản lý, chia sẻ, đăng tải nhạc mà VNG để người dùng tự do đăng tải không qua kiểm duyệt. Vậy nếu như người đăng những thứ bậy bạ lên thì VNH cũng để đó cho người dùng nghe thoải mái sao? Việc VNG đổ lỗi cho người dùng up lên như vậy là không đúng lỗi này là do VNG quản lý không chặt dẫn đến tình trạng như thế này xảy ra.

  • Với những phân tích như ở trên thì chúng tôi cũng xin khẳng định rằng, khả năng phía Trần Lập thắng kiện là thấy rõ, chỉ có điều là mức đền bù sẽ được tính như thế nào mà thôi.
  • Mặc dù đã ra tòa, nhưng chúng tôi luôn khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận việc hai bên đạt được thỏa thuận không chỉ giải quyết được vấn đề một cách nhanh gọn nhẹ và trên hết là những người dùng cảm thấy thoải mái thưởng thức âm nhạc.

   

   

 • 08/12/2014, 03:52:48 CH | Trong chuyên mục Café DanLuat

  phanthanhtuan2013
  phanthanhtuan2013
  Top 150
  Male


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 2016
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 123 lần


  Ngày 4-12, ông Huỳnh Công Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã nhận văn bản của liên ngành Công an, VKS và TAND TP Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (LS) đối với LS Võ An Đôn. LS Đôn là người bảo vệ cho gia đình anh Lê Thanh Kiều, người bị năm công an Phú Yên đánh chết.

  Công văn này gửi cùng lúc cho Sở Tư pháp và Đoàn LS tỉnh Phú Yên.

  “Tạo điểm nóng không tốt trong dư luận”

  Công văn nêu: “Trong quá trình tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án dùng nhục hình diễn ra từ ngày 26-3 đến 3-4, LS Đôn đã lợi dụng việc hành nghề LS có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và nhiều đồng chí lãnh đạo đương nhiệm khác trong các ngành nội chính”.

  Theo đó, sau khi kết thúc phiên tòa, LS Đôn tiếp tục có nhiều lời nói, bài viết, trả lời phỏng vấn, bình luận đăng tải trên các mạng xã hội, các diễn đàn trong nước và quốc tế. Trong đó LS Đôn cung cấp nhiều thông tin, nội dung sai lệch không đúng sự thật khách quan của vụ án. LS Đôn đưa ra nhiều quan điểm trái pháp luật, nhận định, bình luận không đúng với chức năng xã hội nghề nghiệp của LS khi hành nghề.

  Công văn cho rằng LS Đôn đã “tạo thành điểm nóng không tốt trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”. Theo đó, LS Đôn đã vi phạm các điểm g, i khoản 1 Điều 9 Luật LS.

  Từ đó liên ngành công an, VKS và tòa án kiến nghị Đoàn LS, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên kịp thời kiểm tra, xử lý, thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đối với LS Võ An Đôn vì đã vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp.

   

  LS Võ An Đôn và gia đình anh Lê Thanh Kiều tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

   

   

  Đề nghị từ chức và nói đi uống bia ôm

  Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 4-12, PV liên lạc ông Trần Văn Xít, Phó Chánh án TAND TP Tuy Hòa, người ký vào công văn. Tuy nhiên, ông Xít từ chối với lý do đã ra ngoài làm việc. Tương tự, ông Nguyễn Văn Thu, Phó Công an TP Tuy Hòa, cũng từ chối với lý do bận họp cả ngày. Đến cuối giờ, khi PV đăng ký xếp lịch làm việc, ông Thu nói: “Tôi không trả lời một cái gì hết!”.

  Còn ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa, thì cho biết vi phạm của ông Đôn là có những phát ngôn không đúng với Luật LS. “Thiếu tướng Phạm Văn Hóa (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - PV) làm gì mà ông Đôn đề nghị ổng từ chức? Rồi lại nói ông Lê Đức Hoàn đi uống bia ôm hay đi đâu. LS mà ra công chúng nói như thế ai mà chịu được! Anh cãi gì thì cãi nhưng phải đúng luật chứ không thể xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác được. Luật LS có quy định rõ ràng hết chứ đâu phải muốn nói gì là nói”.

  Trả lời câu hỏi ông Hóa, ông Hoàn có ý kiến gì về việc bị xúc phạm không, ông Chánh nói: “Không, cái đấy thì các ông ấy chưa có ý kiến gì”. Ông Chánh cũng cho biết liên ngành tố tụng chưa bổ sung chứng cứ theo yêu cầu của Đoàn LS tỉnh Phú Yên vì mới nhận công văn có ba ngày.

  “Xúc phạm ai, xúc phạm cái gì?”

  LS Nguyễn Khả Thành, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, cho biết Ban Chủ nhiệm đoàn sẽ họp để xem xét kiến nghị trên có cơ sở hay không.

  Theo LS Thành, ba cơ quan kiến nghị trên đều liên quan đến các đề nghị của LS Đôn tại phiên tòa xét xử vụ năm công an Phú Yên đánh chết người. Tại phiên tòa sơ thẩm, LS Đôn nhiều lần đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa. Tại phiên phúc thẩm, LS Đôn còn đề nghị khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội.

  “Trong quá trình tham gia tố tụng, LS có quyền đề nghị khởi tố người có dấu hiệu phạm tội. Qua theo dõi vụ án, tôi thấy việc LS Đôn đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Lê Minh Chánh là có cơ sở, đúng pháp luật. Đến nay một số đề nghị của LS Đôn đã được đáp ứng, điển hình là ông Hoàn đã bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - LS Thành nói.

  Cũng theo LS Thành, văn bản kiến nghị của ba cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa cho rằng LS Đôn xúc phạm người khác nhưng không nói xúc phạm ai, xúc phạm như thế nào, không chứng minh được thiệt hại. “Nếu muốn nói xúc phạm ai thì phải chứng minh được thiệt hại, sau đó bản thân người bị xúc phạm khởi kiện ra tòa dân sự. Đến nay tôi chưa thấy ai kiện LS Đôn. Tôi cũng chưa nghe LS Đôn có lời lẽ nào gọi là thiếu văn hóa. Ngược lại, tôi thấy có rất nhiều comment ủng hộ LS Đôn” - LS Thành nói.

  “Có lý do gì đâu mà thu hồi”

  Ông Lê Tiến Dũng, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, khẳng định không có căn cứ để thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với LS Đôn. Theo ông Dũng, văn bản kiến nghị cho rằng LS Đôn vi phạm về phát ngôn thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý (nếu có vi phạm) của Đoàn LS tỉnh Phú Yên chứ không phải của Sở Tư pháp.

  “Họ yêu cầu tước chứng chỉ hành nghề nhưng có lý do gì đâu mà tước! Còn đoàn LS cũng không có thẩm quyền tước giấy phép hành nghề LS được. Nếu LS vi phạm hai, ba lần thì đoàn LS đề nghị lên Liên đoàn LS chứ họ không có thẩm quyền. Họ có vi phạm thì mới thu hồi chứ không có vi phạm mà thu hồi thì họ kiện anh đến nơi chứ đâu có đơn giản” - ông Dũng nói.

  LS Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa cung cấp các tài liệu, chứng cứ để xem xét theo quy định. Sau khi có tài liệu, chứng cứ thì sẽ giao cho Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật xác minh theo quy trình để xem xét LS Đôn có vi phạm hay không rồi đề xuất, sau đó Ban Chủ nhiệm sẽ xem xét. Tuy nhiên, hiện nay họ chưa cung cấp tài liệu, chứng cứ gì hết”.

  LS Võ An Đôn: Đó là sự quy chụp!

  Tôi rất bất ngờ và bất bình trước bản kiến nghị bởi lời lẽ mang tính quy chụp, không đúng sự thật. Văn bản nói rằng tôi xúc phạm những người tham gia tố tụng nhưng tôi không hề xúc phạm ai.

  Trong tranh luận ở tòa sơ thẩm, tôi có đề nghị ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên lúc đó phải từ chức vì tôi cho rằng ông này phải chịu một phần trách nhiệm trước sai phạm của cấp dưới. Đó là đề xuất chứ tôi không hề xúc phạm ai. Tại phiên tòa phúc thẩm, tôi đề nghị khởi tố ông Lê Minh Chánh và điều này đúng pháp luật. Thực tế, ở cấp sơ thẩm, ông Chánh không truy tố ông Hoàn nên phải đến khi điều tra lại mới khởi tố.

  Từ trước đến nay tôi chưa hề có bài viết nào, tôi cũng không chơi Facebook, chưa bao giờ tham gia một diễn đàn nào ở trong và ngoài nước…

  LS LÊ THÚC ANHChủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam:

  Liên đoàn có trách nhiệm bảo vệ luật sư

  Hiện chúng tôi cũng đã biết sự việc này và lãnh đạo Liên đoàn đã yêu cầu Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật rà soát lại. Hiện nay việc hành nghề của LS còn gặp nhiều khó khăn vì nhiều lý do. Liên đoàn LS Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên của mình và đồng thời tôn trọng ý kiến của các cơ quan tiến hành tố tụng.

  Liên quan đến sự việc của LS Võ An Đôn, chúng tôi đang yêu cầu kiểm tra xem LS Đôn có phát ngôn xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và các lãnh đạo khác hay không. Sau đó chúng tôi sẽ đối chiếu với các quy định của pháp luật, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS, điều lệ của Đoàn LS để xem hành vi của LS Đôn có sai phạm như kiến nghị của các cơ quan tố tụng Tuy Hòa hay không. Trên cơ sở đó Liên đoàn sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

  HỒNG TÚ ghi

  LS PHAN TRUNG HOÀI, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi LS, Liên đoàn LS Việt Nam:

  Phải cung cấp chứng cứ!

  Liên đoàn LS Việt Nam đã giao cho Ủy ban Bảo vệ quyền lợi LS giải quyết. Hiện chúng tôi đã có ý kiến với Đoàn LS tỉnh Phú Yên bằng văn bản. Thứ nhất, Đoàn LS phải tiếp cận với liên ngành tố tụng TP Tuy Hòa để yêu cầu cung cấp chứng cứ. Bởi nội dung kiến nghị chỉ nêu những dữ kiện mang tính kết luận mà không kèm theo tài liệu, bằng chứng chứng minh. Thứ hai, Đoàn LS cũng phải trực tiếp gặp gỡ trao đổi với LS Đôn để LS có ý kiến về những quy buộc của các cơ quan tố tụng.

  Ủy ban Bảo vệ quyền lợi LS sẽ tích cực có ý kiến sớm nhất để giải quyết vụ việc và sẽ thông tin kịp thời những diễn biến tiếp theo cho Pháp Luật TP.HCM.

  LS NGUYỄN MINH TÂM, Tổng Biên tập tạp chí Luật Sư:

  Quan trọng là có “xử” được không!

  Tôi nghĩ việc kiến nghị trên cũng là bình thường. Vấn đề là có chứng cứ để xử lý được không mới là quan trọng.

  Trước đây trong vụ án "vườn điều", liên ngành tố tụng tỉnh Bình Thuận cũng từng có văn bản kiến nghị khởi tố một LS thuộc Đoàn LS TP Hà Nội. Nhưng kiến nghị ấy không có kết quả vì LS không vi phạm gì. Đến vụ Epco-Minh Phụng, liên ngành tố tụng cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm một LS thuộc Đoàn LS TP.HCM nhưng cũng không có cơ sở.

  Trong vụ này, người kiến nghị phải có nghĩa vụ chứng minh những sai phạm của LS Đôn (nếu có). Quy chế hoạt động nghề LS cũng quy định rõ LS có quyền khiếu nại quyết định xử lý (nếu bị xử lý) và vẫn có cấp cao hơn để xem xét lại.

  THANH TÙNG ghi

  TẤN LỘC

  Nguồn: http://plo.vn/thoi-su/vu-nam-ca-danh-chet-nguoi-o-phu-yen-ca-toa-vien-doi-xu-luat-su-513796.html

 • 08/12/2014, 02:18:14 CH | Trong chuyên mục Quyết Toán Thuế

  lien_quynh
  lien_quynh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin Luật sư tư vấn cho tôi xử lý 1 tình huống như sau:

  Công ty tôi đã quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo đúng quy định, có phát sinh số thuế phải nộp thêm và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thêm thuế trong tháng 3 năm 2014.

  Tuy nhiên, tháng 10-2014 công ty ra quyết định thu hồi lương 2013 của 1 số cán bộ quản lý của công ty, số tiền này có được tính làm giảm thu nhập chịu thuế của năm 2013 để làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNCN 2013 được không; nếu được thì giả sử các cán bộ quản lý nói trên được hoàn thuế (do bị giảm lương), khi đó số thuế được hoàn có được bù trừ cho kỳ thuế 2014 không? Đối với cá nhân tự quyết toán 2013 thì thủ tục hoàn thuế như thế nào?

  Xin cảm ơn!

 • 08/12/2014, 11:57:03 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  kimphung2911
  kimphung2911

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào,

  Em là sinh viên và đang làm bài thảo luận về luật Việt Nam và luật ở Hoa Kỳ.

  Trong "the Bill of Right" ở Hoa Kỳ có luật như sau:

  "ĐIỀU VII :

  Trong những vụ kiện tụng theo thồn luật, nếu giá trị tranh chấp quá 20 đôla, quyền được xét xử bằng bồi thẩm đoàn phải được tôn trọng. Không một vụ việc nào, sau khi bồi thẩm đoàn xét xử, lại bị xem xét một lần nữa ở bất kì Tòa án nào của Hợp chúng quốc, mà phải căn cứ theo quy tắc của thông luật.

  Cho em hỏi ở Việt Nam có luật nào quy định tương tự như trên không ạ?

  Em cảm ơn!

 • 08/12/2014, 09:52:59 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  vietlaw94
  vietlaw94

  Female
  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2014
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 575
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Tại sao bội chi NSNN lại được pháp luật xác định là bội chi NSTW. Mà không cho địa phương bội chi ?
  Nhưng thực tế địa phương vay để thực hiện chi cho đầu tư phát triển ( cũng đc xem là bội chi ) . Vậy thì quy định trên liệu trái nhau không
   

   

 • 07/12/2014, 09:09:40 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  Kính chào luật sư,

  Em có một câu hỏi xin nhờ luật sư tư vấn ạ!

  Bên em nhận được một hóa đơn của một đơn vị A mợi thành lập trong tháng 8/2014, trực thuộc và hạch toán phụ thuộc công ty B. Hóa đơn của họ là tên đơn vị bán hàng là  A, nhưng dùng chung mã số thuế của công ty mẹ B. Bên A nói họ không được Cục thuế cấp mã số thuế riêng, nên phải dùng chung với cty mẹ. Khi em xem giấy phép ĐKKD thì thấy tại mục 5: Địa điểm kinh doanh trực thuộc thì thấy mã địa điểm KD của họ chỉ có 5 chữ số.

  Khi em đọc điều 3, thông tư 01/2014/TT-BKHĐT thì thấy mã số kinh doanh này do cục thuế tạo. Vì sao đơn vị này lại ko được cấp mã số 13 chữ số ( mã số thuế ) ạ? Trong khi các đơn vị trực thuộc cũ vẫn có mã số thuế riêng. Với lại khi em tra cứu mã số thuế của công ty mẹ, xem phần đơn vị thành viên thì chưa thấy xuật hiện đơn vị A này.

  Như vậy hóa đơn của họ có hợp lệ không? Khi họ thành lập xong thì họ phải làm thủ tục gì với CQ thuế ạ? Vì hóa đơn giá trị lớn nên em rất lo lắng !

  Mong Luật sư tư vấn dùm em!

  Em xin chân thành cảm ơn!

 • 07/12/2014, 04:04:25 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  sally_pham
  sally_pham

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   

  Xin ý kiến Luật sư,

  Công ty tôi thành lập 3/2011 ( công ty cổ phần) gồm 8 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thành lập từ 3/2011 đến 5/2014 không phát sinh động gì và các cổ đông này cũng chưa góp vốn.

  Đến tháng 6/2014, công ty có dự án kinh doanh và muốn đi vào hoạt động lại. Nhưng trong 8 cổ đông sáng lập  thì có 7 cổ đông muốn rút lui và đồng ý chuyển hết số cổ phần của mình cho 2 người khác ( bên ngoài) và hiện tại việc nhượng cổ phần này chỉ mới thỏa thuận nội bộ. 

  Hỏi:

  1. Từ 3/2011 đến 5/2014 các cổ đông sáng lập chưa góp vốn, vậy có vấn đề gì không?

  2. Việc chuyển nhượng cổ phần này có đúng không? Và cty phải làm những thủ tục gì để có thể thay đổi danh sách cổ đông sáng lập trên GPDKKD hoặc ít nhất cũng thể hiện được 7 cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho 2 người khác.

   

   

 • 07/12/2014, 03:08:49 CH | Trong chuyên mục Phòng giảm "Sì trét"

  luatsutraloi3
  luatsutraloi3
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2014
  Tổng số bài viết (205)
  Số điểm: 3083
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 43 lần


   

  1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính là cần có nhân cách tốt.

   

  2. Môi trường nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Khó có thể dạy dỗ một đứa trẻ nên người trong một gia đình hay xung đột, một trường học nhiều trẻ hư hay một khu phố có tệ nạn.

   

  3. Không bao giờ hình thành cho trẻ một thói quen xấu. Không thỏa hiệp lợi ích ngắn hạn để hình thành thói quen xấu cho con. Ví dụ như: đứa trẻ không ăn, đừng bao giờ bật tivi cho con xem để xúc cơm. Để đạt được mục đích cho con ăn được thêm vài thìa gạo, mẹ sẽ phải đánh đổi bằng một thói quen xấu rất khó bỏ.

   

  4. Tôn trọng trẻ em, biết đồng cảm với trẻ.

   

  5. Luôn nói sự thật với con. Chỉ cần chú ý đến kỹ năng nói và cách nói là được. Không bao giờ tỏ ra “ngoại giao”, nói dối với người khác trước mặt con trẻ.

   

  6. Không bao giờ thỏa hiệp với con dù biết trẻ sẽ mè nheo, phản đối. Thỏa hiệp chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn.

   

  7. Chế độ ăn uống cho con phải cân bằng;

   

  8. Trẻ con không bao giờ để mình bị chết đói. Không cần ép con ăn, lo con đói.

   

  9. Bữa ăn phải được diễn ra trong ghế ăn. Không ngồi thì không ăn.

   

  10. Bổ sung canxi cho trẻ nếu không thiếu thì không cần. Chỉ cần cho con chạy nhảy dưới ánh mặt trời, tắm nắng thường xuyên là được.

   

  11. Cho trẻ mặc quần áo nên mặc nhiều lớp. Như vậy khi con nóng có thể cởi bớt, lạnh có thể khoác thêm. Chơi thể thao toát mồ hôi có thể bỏ ra.

   

  12. Xác định con lạnh hay không bằng cách kiểm tra cổ.

   

  13. Cho trẻ ăn trái cây thường xuyên và mỗi ngày.

   

  14. Con có quyền quyết định những việc liên quan đến con.

   

  15. Khi con được 4,5 tuổi, hãy dạy con cách tiêu tiền và cho con tiền tiêu vặt hàng tuần.

   

  16. Ai cũng có thể bị bệnh, bị ốm. Do vậy khi một đứa trẻ bị cảm lạnh, bệnh nhẹ, đừng hoảng sợ. Không cần quá hoang mang.

   

  17. Nếu việc con làm không ảnh hưởng đến sự an toàn của con, đến lợi ích của người khác, thì không được quá can thiệp vào hành vi của con.

   

  18. Để trẻ chơi thoái mái, không giục giã.

   

  19. Không phải cứ cái gì nguy hiểm cũng cấm con không được tiếp cận. Nên cho con biết nguy hiểm là như thế nào, xảy ra ở đâu, làm thế nào để tránh. Cho con tiếp cận với nguy hiểm trong phạm vi kiếm soát.

   

  20. Cần để con có cơ hội tư trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Không nên nói trước kết quả với con. Hãy để bé tự khám phá, biết hậu quả, biết cách thành công, biết cả thất bại.

   

  21. Dạy trẻ học cách chờ đợi.

   

  22. Dạy trẻ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

   

  23. Dạy trẻ cách cho đi và nhận lại là quá trình hai chiều. Người nhận cũng phải biết ơn.

   

  24. Hiện nay trong xã hội có rất nhiều phương pháp giáo dục sớm. Nếu không thực sự hiểu, không biết làm thế nào thì đừng làm và đừng ép con.

   

  25. Phải đảm bảo mỗi ngày đều có thời gian dành cho con, chơi với con.

   

  26. Luôn có cách khiến con cười ít nhất vài lần một ngày để duy trì tâm trạng tốt.

   

  27. Dạy trẻ cách đối mặt với thất bại. Con có thể không hài lòng, có thể bỏ cuộc, có thể cố gắng làm tiếp một lần nữa. Nhưng dứt khoát không khóc, không được suy sụp.

   

  28. Không bao giờ được đánh, tấn công bạn trước. Trong nhà trẻ, có thể thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn khác bằng cách hét lên.

   

  (Nguồn: Sưu tầm)

  NGƯỜI NHẬT DẠY CON

1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính là cần có nhân cách tốt.

2. Môi trường nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Khó có thể dạy dỗ một đứa trẻ nên người trong một gia đình hay xung đột, một trường học nhiều trẻ hư hay một khu phố có tệ nạn.

3. Không bao giờ hình thành cho trẻ một thói quen xấu. Không thỏa hiệp lợi ích ngắn hạn để hình thành thói quen xấu cho con. Ví dụ như: đứa trẻ không ăn, đừng bao giờ bật tivi cho con xem để xúc cơm. Để đạt được mục đích cho con ăn được thêm vài thìa gạo, mẹ sẽ phải đánh đổi bằng một thói quen xấu rất khó bỏ.

4. Tôn trọng trẻ em, biết đồng cảm với trẻ.

5. Luôn nói sự thật với con. Chỉ cần chú ý đến kỹ năng nói và cách nói là được. Không bao giờ tỏ ra “ngoại giao”, nói dối với người khác trước mặt con trẻ.

6. Không bao giờ thỏa hiệp với con dù biết trẻ sẽ mè nheo, phản đối. Thỏa hiệp chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn.

7. Chế độ ăn uống cho con phải cân bằng

8. Trẻ con không bao giờ để mình bị chết đói. Không cần ép con ăn, lo con đói.

9. Bữa ăn phải được diễn ra trong ghế ăn. Không ngồi thì không ăn.

10. Bổ sung canxi cho trẻ nếu không thiếu thì không cần. Chỉ cần cho con chạy nhảy dưới ánh mặt trời, tắm nắng thường xuyên là được.

11. Cho trẻ mặc quần áo nên mặc nhiều lớp. Như vậy khi con nóng có thể cởi bớt, lạnh có thể khoác thêm. Chơi thể thao toát mồ hôi có thể bỏ ra.

12. Xác định con lạnh hay không bằng cách kiểm tra cổ.

13. Cho trẻ ăn trái cây thường xuyên và mỗi ngày.

14. Con có quyền quyết định những việc liên quan đến con.

15. Khi con được 4,5 tuổi, hãy dạy con cách tiêu tiền và cho con tiền tiêu vặt hàng tuần.

16. Ai cũng có thể bị bệnh, bị ốm. Do vậy khi một đứa trẻ bị cảm lạnh, bệnh nhẹ, đừng hoảng sợ. Không cần quá hoang mang.

17. Nếu việc con làm không ảnh hưởng đến sự an toàn của con, đến lợi ích của người khác, thì không được quá can thiệp vào hành vi của con.

18. Để trẻ chơi thoái mái, không giục giã.

19. Không phải cứ cái gì nguy hiểm cũng cấm con không được tiếp cận. Nên cho con biết nguy hiểm là như thế nào, xảy ra ở đâu, làm thế nào để tránh. Cho con tiếp cận với nguy hiểm trong phạm vi kiếm soát.

20. Cần để con có cơ hội tư trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Không nên nói trước kết quả với con. Hãy để bé tự khám phá, biết hậu quả, biết cách thành công, biết cả thất bại.

21. Dạy trẻ học cách chờ đợi.

22. Dạy trẻ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

23. Dạy trẻ cách cho đi và nhận lại là quá trình hai chiều. Người nhận cũng phải biết ơn.

24. Hiện nay trong xã hội có rất nhiều phương pháp giáo dục sớm. Nếu không thực sự hiểu, không biết làm thế nào thì đừng làm và đừng ép con.

25. Phải đảm bảo mỗi ngày đều có thời gian dành cho con, chơi với con.

26. Luôn có cách khiến con cười ít nhất vài lần một ngày để duy trì tâm trạng tốt.

27. Dạy trẻ cách đối mặt với thất bại. Con có thể không hài lòng, có thể bỏ cuộc, có thể cố gắng làm tiếp một lần nữa. Nhưng dứt khoát không khóc, không được suy sụp.

28. Không bao giờ được đánh, tấn công bạn trước. Trong nhà trẻ, có thể thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn khác bằng cách hét lên.

(Nguồn: Sưu tầm)

   

 • 06/12/2014, 04:17:04 CH | Trong chuyên mục HTKK - Hỗ Trợ Kê Khai

  TRUTH
  TRUTH
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (3177)
  Số điểm: 20208
  Cảm ơn: 421
  Được cảm ơn 722 lần


  Để gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý, bạn thực hiện theo 2 bước dưới đây:
   
  Bước 1: Tạo tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) từ phần mềm HTKK
   
  Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc tạo tờ khai 01/GTGT.
   
  Bước 1.1: Bạn mở phần mềm HTKK và chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
   
   
  Bước 1.2: Sau đó bạn tick chọn Tờ khai quý, chọn phụ lục cần đính kèm tờ khai (nếu có), rồi bấm vào nút Đồng ý
   
   
  Bước 1.3: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn nhập chính xác dữ liệu vào các form sau đó bấm In để tạo tờ khai điện tử.
   
   
  Bước 1.4: Xuất hiện cửa sổ In tờ khai, bạn chọn máy in CutePDF Writer sau đó bấm In
   
   
  Bước 1.5: Khi xuất hiện cửa sổ Save As, bạn chọn nơi lưu tệp tờ khai, sau đó bấm Save để hoàn tất việc lưu lại tờ khai.
   
   
  Bước 2: Nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý qua mạng
   
  Bước này bạn sẽ thực hiện việc gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) đã tạo trong Bước 1 tới cơ quan thuế thông qua chức năng Nộp tờ khai từ HTKK trên website: http://noptokhai.vn
   
  Bước 2.1: Đăng nhập vào trang Noptokhai.vn. Tiếp theo bạn bấm vào menu Nộp tờ khai từ HTKK sau đó bấm vào nút Chọn tờ khai
   
   
  Bước 2.2: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất từ Bước 1, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open
   
   
  Bước 2.3: Khi chọn tờ khai xong, bạn bấm nút Xác nhận.
   
   
  Bước 2.4: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống phân tích tờ khai. Sau đó sẽ xuất hiện giao diện như hình ảnh bên dưới, bạn bấm Ký và gửi tờ khai
   
   
  Bước 2.5: Khi cửa sổ Xác nhận mã PIN hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó bấm Xác nhận
   
   
  Bước 2.6: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện như hình minh họa bên dưới:
   

  http://noptokhai.vn/

 • 05/12/2014, 05:00:07 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  quyenluata
  quyenluata

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  A là cán bộ kỉ thuật tại công ty liên doanh X ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 3/1992 sau 2 tháng thử việc mức lương của A như sau:

  - từ 1992-2005: 4tr/tháng  , từ 2006- 6/2011: 6tr/tháng  ,từ 7/2011: 8tr/tháng.

  sang năm 2012, sau khi nghỉ sinh con được 4 tháng, A bị ốm nên phải nghỉ thêm 1 tháng nữa. đi làm trở lại chưa được bao lâu thì mẹ của A bị tai nạn nên A làm đơn xin nghỉ không lương để chăm sóc mẹ. công ty X không đồng ý vì có một số hợp đồng phải gấp rút hoàn thành.

  ngày 1/9/2012, A báo với giám đốc xin nghỉ việc bát đầu từ ngày 1/11/2012.

  đến ngày 5/10/2012, công ty tìm B để thay thế A. B thỏa thuận với công ty bắt đầu làm việc từ 1/11/2012

  ngày 10/10/2012, A tìm gặp giám đốc để tiếp tục đi làm vì đã tìm được người chăm sóc mẹ nhưng công ty từ chối vì đã lý hợp đồng lao động với B. A chỉ có thể tiếp tục làm nếu trả cho công ty 4trieu đồng( số tiền tàu xe cho B và bồi thường cho B do phá hợp đồng). 

  bất bình với yêu cầu trên, A nghỉ việc từ 1/11/2012 và yêu cầu công ty thanh toán chế độ cho A. hãy giải quyết

  anh, chị giúp e giải quyết bài tập này với ạ. em cảm ơn!

 • 05/12/2014, 03:51:52 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  minhtamdienchau
  minhtamdienchau

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, khi cần vốn lưu động đã  họp hội đồng thành viên lại và thống nhất huy động vốn  lưu động tạm thời từ các thành viên và không tính lãi suất ( Các thành viên đều có vốn nhàn rỗi). Căn cứ vào cuộc họp giám đốc công ty đã ra quyết định huy động vốn lưu động tạm thời từ các thành viên, Khi cần vốn thì huy động, khi không cần thì trả lại. Làm như vậy có đúng luật hay không?

151 Trang «<42434445464748>»