Phân cấp bậc thành viên mới từ tháng 6/2014
 • Trang nhất
 • Luật Sư Tư Vấn
 • Cùng Thảo Luận
 • Tìm Luật Sư
 • Thành Viên
 • Trang Của Tôi

Chủ đề chưa có phản hồi

117 Trang «<42434445464748>»
 • 27/03/2014, 04:08:57 CH | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  louistuan1989
  louistuan1989

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Gia đình tôi được Ủy ban nhân dân huyện có Quyết định ngày 8/3/1992 giao cho 10ha đất bãi bồi ven sông ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản, thời hạn giao là 15 năm. Ngày 05/10/2013, Ủy ban nhân dân huyện có Quyết định thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án. Tại phương án bồi thường, hỗ trợ ghi đầm gia đình tôi hết thời hạn nên chỉ được hỗ trợ 70% giá trị vật kiến trúc và đơn giá đào đắp bờ đầm. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư, việc ủy ban nhân dân huyện ghi đầm nhà tôi hết thời hạn có đúng không. Xin trân thành cảm ơn ! 

 • 26/03/2014, 10:20:25 CH | Trong chuyên mục HTKK - Hỗ Trợ Kê Khai

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 11396
  Cảm ơn: 149
  Được cảm ơn 671 lần
  Moderator

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  Về việc nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC với những nội dung chính như sau:

  1. Nâng cấp các tờ khai dành cho hoạt động sản xuất Thủy điện theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
  .
  - Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT

  - Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT

  - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT

  - Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN

  - Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN

  - Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sơ sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

  2. Nâng cấp các tờ khai đối với Dầu khí theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  - Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01A/TNDN-DK

  - Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu số 01B/TNDN-DK

  - Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01/TAIN-DK

  - Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu số 01/PL-DK

  - Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK

  Người nộp thuế có thể thực hiện các chức năng kê khai trực tuyến, nộp tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 đối với các tờ khai, phụ lục nêu trên (Người nộp thuế tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 Tại đây).

  Hệ thống Khai thuế qua mạng hỗ trợ đính kèm bảng kê Excel đối với các bảng kê mẫu số: 01-1/TĐ-GTGT; 01-2/TĐ-GTGT;

  Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện ./.

  Nguồn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=101&news_id=721

 • 26/03/2014, 01:55:47 CH | Trong chuyên mục Phòng giảm "Sì trét"

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 13067
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 355 lần
  SMod

  Có thể bạn chưa biết điều này:


  http://www.youtube.com/watch?v=jgVdjRNAI14

 • 26/03/2014, 11:18:15 SA | Trong chuyên mục Lao động - Việc làm

  hienmap.dt86
  hienmap.dt86

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi làm việc tại một trường THCS miền núi, năm từ tháng 01/2009 thì xã thoát nghèo, đến tháng 12/2013 thì lại là xã nghèo giai đoạn 2012-2015. Vậy tôi xin hỏi Luật sư một số vấn đề sau:

  1. Giáo viên công tác từ tháng 9/1991 tại trường, đến hết tháng 01/2014 thì nghỉ thôi việc một lần, vậy theo mục 2, Điều 8 NĐ 116/2010/NĐ-CP của Cp quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì trong khoảng thời gian từ tháng 01/2009 đến hết tháng 11/2013 là không được tính trợ cấp thôi việc. 

  Tương tự, Giáo viên công tác từ năm 1981 đến tháng 4/2014 thì nghỉ hưu, vậy cũng trong khoảng thời gian từ tháng 01/2009 đến hết tháng 11/2013 là không được tính trợ cấp thôi việc. Như vậy có đúng không thưa Luật sư? hay còn có văn bản nào khác quy định về vấn đề này?

  2. Giáo viên trường tôi nghỉ thai sản từ tháng 11/2013 đến hết tháng 4/2014, chiếu theo Điều 8, Mục 1, Khoản C của TTLT số 08/2011TTLT của BNV-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ 116/CP thì phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm không được tính chi trả trong thời gian nghỉ thai sản. Nhưng có một số ý kiến là giáo viên nghỉ thai sản vẫn hưởng thu hút theo NĐ 61/2006/NĐ-CP. 

  Vậy xin hỏi Luật sư, tôi phải tính trả như thế nào là đúng? (Lưu ý là tháng 11/2013 gv nghỉ thai sản thì vẫn là xã thoát nghèo, đến tháng 12/2013 thì là xã đặc biệt khó khăn)

  Mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư.

  Tôi xin cảm ơn.

 • 26/03/2014, 09:13:45 SA | Trong chuyên mục Theo dòng sự kiện

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 13067
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 355 lần
  SMod

  Ngày 18/03/2014, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, theo đó có những điểm đáng chú ý sau:

  - Một là, nguyên tắc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định có liên quan tương ứng với từng thời kỳ;

  - Hai là, phạm vi, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh giá phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng;

  - Ba là, trong hợp đồng đã nêu rõ căn cứ để điều chỉnh giá là giá của Liên sở Tài chính – Xây dựng hoặc giá dự thầu (không có căn cứ giá trong chứng thư thẩm định giá) thì không cần so sánh giá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm dự thầu để làm căn cứ điều chỉnh giá;

  - Bốn là,  trong hợp đồng quy định căn cứ xác định giá điều chỉnh khi vật liệu không có trong thông báo giá là giá trong chứng thư thẩm định giá thì áp dụng theo giá trong chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ điều chỉnh;

  - Năm là, việc quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Nội dung trên được đề cập tại Công văn 55/BXD-KTXD.

 • 26/03/2014, 12:24:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  bachhv
  bachhv

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em thực hiện 1 HĐ vốn NSNN (cụ thê là vốn của TP). Em ký HĐ thực hiện vì tiến độ ctrinh gấp lên tập trung thực hiện chưa chú trọng khâu hồ sơ. Do đó khi chuẩn bị đóng dự án thì thiếu 1 số hồ sơ cần phải ký, đóng dấu thì cty em đã thay đổi con dấu. Vậy em xin hỏi em dùng dấu mới mà đóng hs lùi ngày lại (thời điểm mà chưa thay đổi dấu) thì vi phạm nghiêm trọng không ?

  Lý do là vì nguồn vốn chậm chưa có thanh toán theo đúng HĐ nên em chưa làm hs quyết toán ngay. Hồ sơ còn thiếu là:

  - BB nghiệm thu liên động ko tải, có tải

  - Bản vẽ hoàn công.

   

  Nếu muốn tránh vi phạm thì có cách nào giải quyết không?

   

  Cám ơn các luật sư.

 • 26/03/2014, 12:23:30 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  carotmau
  carotmau

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin chào tất cả các anh chị và các bạn 

  Mình hiện đang học môn luật kinh tế quốc tế và có chút thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp mình với

  Nếu bộ quốc phòng của nước này mua bán vũ khí với nước khác thì đó có  phải là quan hệ dân sự không?

  Bộ quốc phòng ký hợp đồng mua bán với một công ty khác trụ sở ở nước ngoài thì trong trường hợp này bộ quốc phòng có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không?

  Những chủ thể như thế nào khi xảy ra tranh chấp thì được coi là quốc gia được hưởng quyền miễn trừ tài phán (nếu một công ty đường sắt của VN thuộc sở hữu của nhà nước thì xảy ra tranh chấp trong quan hệ dân sự với công ty nước ngoài có được hưởng quyền này k?)

  Xin cảm ơn

 • 25/03/2014, 11:08:25 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  Huy.KD
  Huy.KD

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho em hỏi đề cho: Xuất công cụ dụng cụ (Phân bổ 2 lần) xuống phân xưởng sản xuất 1.400.000đ (chưa phân bổ). Vậy cuối kì có được kết toán vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh không?

 • 25/03/2014, 10:29:40 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  Dungga_Pro
  Dungga_Pro
  Top 200
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2009
  Tổng số bài viết (181)
  Số điểm: 1455
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 63 lần


  Ngày 21/3/2014, vì muốn về nhà nhanh hơn, A đã điều khiển xe mô tô đi trên đường ray tàu hỏa với tốc độ 40km/h. Đi được khoảng 50m, vì chủ quan, cho rằng sẽ không có ai vượt rào nên A không chú ý quan sát và đã đâm vào B vì B vượt rào chắn đường sắt, băng qua đường ray để qua phía bên kia. Vụ tai nạn làm B bị thương tích 31%. Hỏi, có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra không? Ai là người vi phạm? Loại vi phạm gì? Phân tích.

 • 25/03/2014, 03:30:53 CH | Trong chuyên mục Chia sẻ bản án

  Tieplaw1993
  Tieplaw1993

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/03/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình đang tìm bản án hoặc quyết định giám đốc thẩm/tái thẩm về vấn đề Thẩm quyền của TA trong vụ án Dân sự.

  Bạn nào có giúp mình với

 • 25/03/2014, 11:34:49 SA | Trong chuyên mục Lao động - Việc làm

  thienthan200754
  thienthan200754

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2011
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 575
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho tôi hỏi: bố tôi là người có công với cách mạng và được phong tặng huân chương kháng chiền chống mỹ hạng 3, lúc nhận huân chương thì có nhận được tiền trợ cấp gì đó được vài triệu, ngoài ra thì ko còn khoảng nào khác. Hiện tại bố tôi năm nay 59 tuổi vậy hết tuổi lao động bố tôi có được hưởng chính sách gì thêm ko, chẳng hạn như lương hưu hàng tháng .. tôi cảm ơn.

 • 25/03/2014, 08:10:39 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  tngaqn
  tngaqn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi luật sư!

  Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi mới thành lập, chưa có phát sinh nhiều nên không thuê kế toán.

  Chồng tôi làm giám đốc, tôi làm kế toán, không tính lương, không đưa vào chi phí và cũng chưa thuê người lao động nào nên báo cáo của tôi không có chi phí lương, như vậy có sai luật gì không?

  Tôi muốn ký HĐ thời vụ kế toán có được không và 1 năm được ký bao nhiêu lần?

  Xin cảm ơn luật sư.

 • 24/03/2014, 06:40:41 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  apple7594
  apple7594

  Sơ sinh

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2013
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Đề bài:

  Cơ sở Hoàng Thịnh chuyên sản xuất  và cung cấp ra thị trường sả phẩm sữa đậu nành cao cấp đóng chai. Cơ sở này đã thu mua và sử dụng lại những vỏ chai nước ngọt của Công ty TRIBECO đã được đăng kí bảo họ kiểu dáng công nghiệp. Công ty TRIBECO cho rằng Cơ sở Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của mình và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

  - Giả thiết, anh chị là Luật sư của công ty TRIBECO, anh chị hãy nêu căn cứ pháp lý và lập luận để chứng minh cơ sở của Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

  - Ngược lại, nếu anh chị là Luật sư của cơ sở Hoàng Thịnh, hãy nêu căn cứ pháp lý và lập luận để chứng mình cơ sở Hoàng Thịnh không xâm phạm kiểu dáng công nghiệp của TRIBECO.

  Mọi người tư vấn cho em về căn cứ ply và lập luận trong cả 2 trường hợp trên với ạ. Em xin cảm ơn!

 • 24/03/2014, 05:28:09 CH | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  lthienmisa
  lthienmisa

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty chúng tôi đã lập đề nghị hoàn thuế từ tháng 1, nhưng vẫn chưa có thông báo hoàn thuế. Đến tháng 3, doanh nghiệp muốn lấy số tiền thuế đã đề nghị hoàn để khấu trừ thì có được không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì? Xin cảm ơn

 • 24/03/2014, 03:05:30 CH | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3106)
  Số điểm: 68248
  Cảm ơn: 320
  Được cảm ơn 2900 lần


  Trong tuần qua, Thư Viện Pháp Luật cập nhật được những văn bản hướng dẫn nổi bật từ Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

  1. Miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 811/TCT-TNCN ngày 13/03/2014.

  2. Chính sách thuế TNCN, thuế nhà thầu

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 812/TCT-TNCN ngày 13/03/2014.

  3. Thuế TNCN đối với khoản bồi thường cho người lao động

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 813/TCT-TNCN ngày 13/03/2014.

  4. Điều kiện thanh toán qua ngân hàng

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 803/TCT-CS ngày 13/03/2014.

  5. Hóa đơn kê khai chậm

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 863/TCT-KK ngày 17/03/2014.

  6. Tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 858/TCT-KK ngày 17/03/2014.

  7. Phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống xác thực hóa đơn

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 900/TCT-CNTT ngày 18/03/2014.

  8. Chính sách thuế GTGT

  Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 891/TCT-CS ngày 18/03/2014. 

 • 24/03/2014, 11:13:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  satthudabac
  satthudabac

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi có một thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là RST trong quá trình canh tác, để thuận tiện cho việc sản xuất. Tôi đã làm đường giao thông trên đất đã cấp để vận chuyển cây giống, phân … tiện cho việc sản xuất. Có dự án đã thu hồi thửa đất của tôi. Vậy, tôi có được đền bù, hỗ trợ con đường mà tôi đã làm không? Các quy định đó được quy định tại văn bản nào? Nhờ mọi người tư vấn giúp tôi. Cám ơn mọi người.

 • 24/03/2014, 10:58:24 SA | Trong chuyên mục Café DanLuat

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 21760
  Cảm ơn: 660
  Được cảm ơn 831 lần


  Đang có nhu cầu đi học bằng lái B2, với ý định là sau này ra nước ngoài đem theo sử dụng, bỗng chợt nảy sinh thắc mắc là liệu bằng lái xe nước ta có sử dụng ở nước ngoài được không, vì thế muốn đem cho mọi người bàn luận một chút.

  Trước tiên là việc có phải bằng lái xe nào của nước ngoài cũng được phép sử dụng tại Việt Nam?

  Một lãnh đạo Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM giải thích:
   
  Hiện Việt Nam chỉ công nhận bằng lái xe quốc gia chứ không công nhận bằng lái xe quốc tế. Điều này có nghĩa người nước ngoài dù đã được cấp bằng lái hợp pháp tại nước họ cũng không được “phiên ngang”, dùng bằng lái đó ở Việt Nam.
   
  Người nước ngoài hoặc người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài có bằng lái xe nước họ có quốc tịch còn thời hạn sử dụng, nếu muốn lái xe ở Việt Nam (kể cả đi theo đoàn, có người dẫn đường - NV) thì phải làm thủ tục đổi sang bằng lái tại Việt Nam. Họ có thể đến bất kỳ Sở GTVT nào trên cả nước để đổi, riêng ở TP.HCM đổi tại 252 Lý Chính Thắng (quận 3). Lưu ý, Việt Nam không giải quyết đổi bằng lái xe tạm của nước ngoài hay bằng lái xe quốc tế...” - vị này thông tin.
   
  Bằng song ngữ: Không phải quốc tế
   
  Hiện trên bằng lái bằng thẻ nhựa PET của Việt Nam có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhiều người vẫn nghĩ rằng đó là bằng lái xe quốc tế (International Driving License - IDL), được các nước công nhận và người sở hữu nó sẽ được ung dung ôm vô lăng trên các tuyến đường ở nước ngoài.
   
  Tuy nhiên, theo Sở GTVT, hiện chưa có một văn bản cụ thể nào cho phép đổi bằng lái Việt Nam sang bằng lái quốc tế, do mỗi nước có một quy định khác nhau. Tuy nhiên, một số nước có thỏa thuận “xài chung” bằng lái của nước này ở nước khác (chẳng hạn Công ước Giao thông đường bộ Geneva 1949 và Vienna 1968 - NV).
  Bằng lái xe nước ngoài được dịch từ bằng gốc
   
  Một số nước cũng chấp nhận cho người nước ngoài sử dụng bản dịch bằng lái nhưng hiện Việt Nam chưa công nhận bản dịch bằng lái. Bằng lái PET của Việt Nam có in bằng tiếng Anh là để người nước ngoài sống tại Việt Nam sử dụng thuận tiện hơn chứ không phải có giá trị quốc tế, đương nhiên được các nước công nhận” - đại diện Sở GTVT nói.
   
  Loạn “bằng lái xe quốc tế”
   
  Một dịch vụ đang khá bát nháo trên mạng là việc “nhận đổi bằng lái Việt Nam sang bằng lái quốc tế” để sử dụng trên khắp thế giới với mức giá từ 100 đến 150 USD, tùy thời hạn sử dụng.
   
   
  Cụ thể, nhiều trang web rao những đoạn quảng cáo đổi bằng lái Việt Nam thành IDL với thủ tục đơn giản, thậm chí không quan tâm đến bằng lái gốc là thật hay giả. Trên thực tế, đây chỉ là một bản dịch hợp pháp của một số tổ chức quốc tế, dịch ra một số ngôn ngữ. Bản dịch này có giá trị trong một số trường hợp (thuê xe, đặt phòng…) nhưng không có giá trị như bằng lái xe do chính quốc gia sở tại cấp nên có thể bị rắc rối khi CSGT kiểm tra.
   
  Nhiều thành viên trên các diễn đàn ô tô chia sẻ thực tế: Có nước cho người nước ngoài sử dụng bằng lái dịch (kèm bằng lái gốc còn thời hạn) để thuê và lái xe trên đất nước họ. Tuy nhiên, ở mỗi nước có một quy định khác nhau nên trước khi đặt chân đến nước ngoài bạn cần tìm hiểu về giá trị của “tấm bằng” ở nước dự định đến, xem “bằng lái quốc tế” đó liệu có được chấp nhận không chứ không nên hoàn toàn tin vào những lời quảng cáo nêu trên.
  Theo baomoi.com
   

   

 • 24/03/2014, 09:48:47 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  TranTung8888
  TranTung8888

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhà tôi ở sát quốc lộ 8A thuộc địa bàn Hà Tĩnh có diện tích đất là 600 m2, đất có nguồn gốc từ năm 1978 do cha mẹ để lại, năm 2010 nhà tôi bị thu hồi 200 m2 đất để thực hiện cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đi qua nhà tôi. Tuy nhiên khi thu hồi đất , cơ quan có thẩm quyền không ra quyết định thu hồi và nhà tôi không được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất. Tôi đã viết đơn khiếu nại lên các cấp và được trả lời rằng, diện tích đất bị thu hồi đó đã bị thu hồi vào tháng 4 năm 1993 để thực hiện theo nghị định 203 ban hành năm 1982 của hội đồng bộ trưởng. Cơ quan chính quyền tỉnh đã ban hành các quyết định để thực hiện theo nghị quyết 203 năm 1982 và họ cho rằng việc thực hiện cắm mốc, giải tỏa hành lang đường bộ đã được thực hiện xong vào tháng 4 năm 1993. Tuy nhiên vào năm 1993 tôi không nhận được bất cứ thông báo thu hồi đất, không thấy việc cắm mốc lộ giới hành lang an toàn giao thông. Tôi cũng đã tìm hiểu theo luật đất năm 1987 thì lúc này đất đai cắm mua bán chuyển nhượng, thu hồi thì không đền bù.Tuy nhiên về thủ tục thu hồi đất thì tôi tìm hiểu nhưng không thấy quy định chi tiết. Vì vậy tôi viết lên đây mong các luật sư cho biết về trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai năm 1987, và được quy định trong những văn bản nào. Tôi xin chân thành cảm ơn !!!!!!!

 • 24/03/2014, 09:15:28 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3106)
  Số điểm: 68248
  Cảm ơn: 320
  Được cảm ơn 2900 lần


  Ngày 20/03/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng tại Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

  1. Bãi bỏ 16 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Bãi bỏ 16 tài khoản không còn phù hợp theo quy định của cơ chế nghiệp vụ và cơ chế tài chính tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN05/2013/TT-BTC, bổ sung, sắp xếp lại tài khoản hợp lý đảm bảo hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế như các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ, một số tài khoản theo dõi thu nhập, chi phí của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  2. Sửa đổi, bổ sung 50 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Sửa đổi, bổ sung 50 tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN05/2013/TT-BTC như: các tài khoản theo dõi khoản dự phòng rủi ro tín dụng; sửa đổi tên, nội dung các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ theo tiêu chí “Nợ trong hạn” và “Nợ quá hạn”; sửa đổi, bổ sung các tài khoản theo dõi việc mua, bán nợ; sửa đổi, bổ sung một số tài khoản thu nhập, chi phí… Những nội dung sửa đổi, bổ sung này nhằm đảm bảo tính minh bạch về thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và yêu cầu quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

  3. Bổ sung 55 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Bổ sung 55 tài khoản khác để hợp nhất nội dung của các Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN, 29/2006/QĐ-NHNN, 02/2008//QĐ-NHNN.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ 01/06/2014.

 • 24/03/2014, 09:01:05 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  Nguyenngocnhu2909
  Nguyenngocnhu2909

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin các luật sư tư vấn giúp tôi: "Giả sử cá nhân bị tuyên bố mất tích là bên thế chấp đồng thời là người vay tiền của Ngân hàng thì Ngân hàng có đòi nợ khi đến hạn được không? Chỉ rõ các căn cứ pháp lí làm cơ sở cho lập luận đó"

 • 24/03/2014, 07:43:33 SA | Trong chuyên mục Lao động - Việc làm

  vanloi852
  vanloi852

  Male
  Sơ sinh

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi tên Trương văn Lợi hiện là giáo viên Trường tiểu học C xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu. Tôi đang hưởng chế độ mã giáo viên 15.114 bậc 9/12 hệ số 3.46.Tháng 9/2014 tôi được ban giám hiệu nhà trường chuyển qua làm công tác văn thư không có quyết định của Phòng GD&ĐT mà chỉ có quyết định phân công chuyên môn của Hiệu trưởng nhưng vẩn giữ nguyên bậc,mã,hệ số lương như củ và bị cắt ưu đải nghành 35% và cắt phụ cấp thâm niên ngành 17% của tôi.Nhưng bậc lương cao nhất của văn thư là 3.33 như vậy khi chuyển qua làm công tác văn thư tôi có được hưởng phụ cấp vượt khung hay không?Nếu có tôi cần phải làm những loại hồ sơ nào và gửi cho ai? Rất mong được sự giúp đỡ của luật sư, tôi thành thật biết ơn.

117 Trang «<42434445464748>»