DanLuat 2015

Chủ đề chưa có phản hồi

249 Trang «<42434445464748>»
 • 22/12/2015, 05:06:39 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  VOTHIYPHUNG
  VOTHIYPHUNG

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   Ông Nguyễn Quang Việt đứng tên trên giấy chứng QSDD thửa 41 và 91. Tháng 8/2015 ông chuyển nhượng hai thửa này cho Nguyễn Thị Anh, sau khi chuyển nhượng bà Anh phát hiện có 110,9m2 bị trùng ranh với thửa 93.
  Do nhu cầu mở rộng diên tích đầu tư kinh doanh tháng 9/2015 bà Anh nhận chuyển nhượng thửa đất 85 được đăng ký do bà Nguyễn Thị Được, khi triển khai ranh từ giấy chứng nhận lên thực địa thì phát diện chênh lệch diện tích 
  => theo trường hợp này bà Anh phải giải quyết như thế nào?
  * Lưu ý:
  - giữa ông Việt và bà Anh đã được công chúng 
  -bà Anh và bà Được chỉ mới đặt cọc
  -thửa 85 đã được cấp giấy CNQSDD
  -phần thửa 93 (110,9m2) đã được cấp giấy CNQSDD, còn phần diện tích(164,8m2 và 139,4m2) chưa được cấp giấy
  -Phần diện tích (110,9m2) có thể hiểu 1 mảnh đất hai chủ sở hữu
  *Vấn đề cần giải quyết là:
  +Phán đát trùng của thửa 91 và 93 (110,9m2)
  + Phần thửa 93 rào lại bên thửa 85
  *Các bạn giải bài theo quan điểm của các bạn đồng thời đưa luật chứng minh quan điểm bạn nói là đúng

 • 22/12/2015, 04:10:27 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  Không khó để phân biệt giữa hai cơ quan Nhà nước cao cấp này. Các quy định cụ thể về Quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội được quy định trong Hiến phápLuật tổ chức Quốc hội 2014.

  Cụ thể như sau:

  Tiêu chí phân biệt

  Quốc hội

  Ủy ban thường vụ Quốc hội

  1. Vị trí

  Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước.

  Là cơ quan thường trực của Quốc hội

  2. Chức năng

  Lập pháp, lập hiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

  Thực hiện các hoạt động của Quốc hội dưới sự chỉ đạo, giám sát của Quốc hội

  3. Cơ cấu tổ chức

  Bao gồm Các đại biểu Quốc hội (500 đại biểu)

  Gồm: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ

  4. Nguyên tắc hoạt động

  Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số

  Các thành viên chịu trách nhiệm tập thể trước Quốc hội; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban thường vụ quốc hội.

  5. Nhiệm kỳ

  5 năm

  Từ khi Quốc hội được bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội

  6. Người đứng đầu

  Chủ tịch Quốc hội

  7. Nhiệm vụ

  • Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật.
  • Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản của đất nước
  • Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao;
  • Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
  • Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì cuộc họp Quốc hội.

  8. Quyền hạn

  • Bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,…)
  • Phê chuẩn các chức danh trong bộ máy Nhà nước (các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ, phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao,…)
  • Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính
  • Bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
  • Quyết định đại xá
  • Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình
  • Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế
  • Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong bộ máy Nhà nước
  • Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội
  • Phê chuẩn các vấn đề:
   • Bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   • Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   • Phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác của Hội Đồng dân tộc, các Phó chủ nhiệm, Ủy viên của Ủy ban.
  • Đình chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  • Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Quyết định tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong trường hợp Quốc hội không thể họp được.
  • Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội.
  • Tổ chức trưng cầu ý dân.

   

  9. Kỳ họp

  Mỗi năm họp hai kỳ.

  Ngoài ra, những cuộc họp bất thường được tổ chức khi có yêu cầu.

  Họp thường kỳ mỗi tháng một phiên.

  10. Mối quan hệ

  Ủy ban thường vụ Quốc hội giải quyết các vấn đề của Nhà nước trong trường hợp Quốc hội không họp và thực hiện báo cáo trước Quốc hội.

   

 • 22/12/2015, 02:45:05 CH | Trong chuyên mục Café DanLuat

  liendtm
  liendtm

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 21 lần


  Một trong những điểm thay đổi của luật BHXH 2014 là người lao động được cấp và bảo quản sổ bảo hiểm của chính mình (trước đây, sổ BHXH do NSDLĐ có trách nhiệm bảo quản) Đó là nội dung được quy định tại Điều 18,19 Luật số 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội; được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận việc đóng BHXH. Về phần trách nhiệm, thay vì NSDLĐ có trách nhiệm bảo quản sổ, giờ đây, người lao động được trực tiếp bảo quản sổ BHXH của mình. Do đó, các doanh nghiệp hiện đang giữ sổ bảo hiểm của NLĐ có trách nhiệm trả sổ BHXH cho NLĐ giữ; đối với trường hợp tăng mới, NSDLĐ có vai trò làm cơ quan cầu nối thực hiện các thủ tục liên quan và sau khi có sổ sẽ giao lại cho NLĐ bảo quản. 1/1/2016 luật BHXH 2014 bắt đầu có hiệu lực. Còn mấy ngày nữa thôi, các doanh nghiệp mình chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ:D
 • 22/12/2015, 12:57:13 CH | Trong chuyên mục Dự thảo Luật mới

  truonghuugiao
  truonghuugiao

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 96
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Theo dự thảo, giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở được giảm 24 giờ trong một tháng; Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn được giảm 12 giờ trong một tháng.

  Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học được giảm 14 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học cơ sở được giảm 12 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học phổ thông được giảm 11 giờ dạy trong một tháng; Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trường tiểu học được giảm 7 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 6 giờ dạy trong một tháng.

  Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 64 giờ chuẩn trong một năm học; Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 32 giờ chuẩn trong một năm học.

  Giảng viên ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 37 giờ chuẩn trong một năm học; Giảng viên kiêm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 19 giờ chuẩn trong một năm học.

  Giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

  Trong thời gian nghỉ sinh con, chữa bệnh dài ngày hoặc làm các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao thì giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn được tính giảm trừ giờ dạy theo quy định sau khi hết thời gian nghỉ.

  Cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm làm công tác công đoàn vẫn phải dạy đủ số giờ theo quy định, nếu dạy vượt định mức thì được tính thêm giờ; Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp có thể căn cứ quy định về định mức giảm trừ giờ dạy để vận dụng cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn bộ phận của các đơn vị trực thuộc.

  Các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng thực hiện.

  .http://GIẢM TRỪ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

 • 22/12/2015, 10:18:53 SA | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  huynhqtuan
  huynhqtuan

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:22/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin luật sư cho em biết!

  tháng 12/2014 em có đứng tên giấy tờ mua trả góp 1 điện thoại di động dùm người bạn ở TGDD và công ty cho vay là Homcredit. Gía chiếc đt là 4tr9, trả trước 1tr, công ty cho vay trong hợp đồng là 4tr217, trả góp trong 12 tháng mỗi tháng 547.000., em tính lại thì lãi suất hơn 50%/ năm , công  ty có chương trình khuyến mãi kỳ cuối nếu góp đủ 11 kỳ đầu không trễ hẹn. Em đã trả đủ 11 tháng trong quá trinh góp có vi phạm trễ hợp đồng (vì người bạn em không góp nữa nên em không biết) và sau này em đóng phạt đầy đủ. Bây giờ cty vẫn đòi nợ tháng cuối cùng với số tiền là 547.000. 
  Xin hỏi luật sư nếu em không đóng nữa thì có phạm tội gì và bị khởi kiện được không ?
  MONG NHẬN ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI SỚM VÀ CHÂN THÀNH CÁM ƠN LUẬT SƯ !
 • 22/12/2015, 09:56:57 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  TIEN
  TIEN

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:01/04/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 81
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Năm 1992 ông A được cấp sổ lâm bạ (do uand xã cấp) đến năm 1998 ông b đã bán một phần diện tích trong sổ lâm bạ ông A cho ông C. đến nay ông C đã bán tiếp cho ông D hiện nay ông D đang trồng cam. Việc mua bán chỉ có giấy tờ mua tư ông D với ông C có xác nhận của UBND xã.

  Hỏi: số lâm bạ của ông A đến nay còn hiệu lực không.

 • 22/12/2015, 09:49:00 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  HPUer
  HPUer

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2014
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào mọi người ! 

  Trong quá trình học môn Luật so sánh, mình có gặp câu nói " Pháp luật của các nhà làm luật là con hổ giấy, còn con hổ thật là pháp luật tại Tòa án" 

  Ai hiểu câu này có thể giải thích cho mình được không ạ! Cám ơn mọi người nhiều :)

 • 22/12/2015, 09:02:00 SA | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  Chào các bạn! 

  MÌnh hiện nay đã đi làm và đang có mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học cao học. Tuy nhiên, mình còn đang rất phân vân giữa việc lựa chọn các trường. Mình đã tìm hiểu thông tin và hiện nay khoanh được ba trường là Khoa Luật đại học Quốc Gia, đại học Luật Hà Nội và Viện KHoa học xã hội đều đang có chương trình đào tạo cao học luật.

  Bạn nào có thể cung cấp giúp mình một số thông tin về ba trường này không? Mình có tìm trên mạng nhưng không thấy có những thông tin như học phí, thời gian học... Vì mình còn đang đi làm nên cũng cần cân đối lại thời gian sao cho phù hợp.

  Và quan trọng nhất, nếu các bạn có thể đưa ra giúp mình những lời khuyên để thi đầu vào những trường này và cac điểm cần chú ý trong quá trình học thì mình hết sức cảm ơn! 

   

  p/s: Mình là giáo viên dạy Pháp luật tại trường Cao đẳng nghề nên đi học theo hướng tự túc.

 • 22/12/2015, 08:14:19 SA | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  dainguyenapp
  dainguyenapp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật sư cho em hoi ạ : em có 1 chiếc xe win cũ mua từ người quen người đó đã làm giấy tờ chuyển vùng và giấy tờ cắt biển số , rồi đưa em để em đi đăng ký xe mới , giấy tờ do bộ công an cấp , chiếc xe em vẩn giữ nguyên số khung , số máy chỉ thay đổi diên mạo bên ngoài vậy em có làm đc giấy tờ xe và xin cấp biển số mới dc không ạ . em mua xe ở tphcm , còn nguyên quán ở bến tre. mong luật sư giúp đỡ ạ

 • 21/12/2015, 07:02:30 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  anhmobmt96
  anhmobmt96

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Câu 1: Ngày 01/03/2014, Công ty A (bên A) đã ký hợp đồng bán nai khô cho Công ty B (bên B). Hợp đồng thỏa thuận một số nội dung:

     - Số lượng : 1 tấn     

     - Thời gian giao hàng: trước 20/03/2014

     - Chất lượng: theo mẫu hàng do 2 bên cùng lưu giữ      

     - Giá 500.000 đồng/kg

  Quá trình thực hiện diễn ra như sau: Ngày 15/03/2014 hai bên thực hiện việc giao nhận hàng hóa. Trong quá trình bàn giao, bên B phát hiện 300kg hàng bị mốc nên đã từ chối tiếp nhận. Bên B yêu cầu bên A đổi hàng khác và gia hạn thực hiện hợp đồng đến 25/03/2014. Hết thời hạn này, bên A không thực hiện yêu cầu này của bên B nên để có đủ hàng giao cho đối tác, bên B đã mua 300kg hàng hóa cùng loại của Công ty C với giá 600.000 đồng/kg.ên

  Bên B có thể áp dụng chế tài Phạt vi phạm hợp đồng và đình chỉ hợp đồng không không? Căn cứ áp dụng là gì?
  Mấy anh (chị) luật sư giúp em với, em đọc luật mà vẫn còn mơ lung quá

  Câu 2: Công ty Cổ phần xây dựng và hóa chất Hoa sen (Trụ sở tại Hà Nội) đầu tư vốn 50 tỷ để thành lập công ty Hoa sen 2 kinh doanh dịch vụ vận tải (Trụ sở tại Hải Phong)

  Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh và tên gọi của công ty Hoa sen 2 có vi phạm pháp lý không? 
  Giả sử việc thành lập trên là hợp pháp thì hãy tư vấn cho công ty Hoa sen thiết kế về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Hoa sen 2

   

 • 21/12/2015, 02:41:19 CH | Trong chuyên mục Dự thảo Luật mới

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (2325)
  Số điểm: 36632
  Cảm ơn: 322
  Được cảm ơn 2387 lần


  Nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hoạt động theo đúng quy định đặt ra, cần phải có cơ chế đảm bảo hoạt động cùng với việc công khai các chế độ dành cho các vị đại biểu này.

  Việc công khai các chế độ dành cho đại biểu HĐND là điều cần thiết, giúp cho nhân dân giám sát được hoạt động của người đại diện mình.

  Đây còn là tiền đề để đảm bảo phòng, chống tham nhũng như chủ trương mà Nhà nước đặt ra, và càng được đẩy mạnh khi nước ta trong thời kỳ hội nhập.

  Các chế độ dành cho HĐND

  1. Về tiền lương

  Nếu là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là cán bộ của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng của Luật cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ.

  Nếu là đại biểu  HĐND hoạt động không chuyên trách trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài thọ như đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  2. Về hoạt động phí

  Đại biểu HĐND bao gồm chuyên trách và không chuyên trách được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau:

  - Hệ số 0.3 mức lương cơ sở áp dụng đối với đại biểu HĐND cấp xã.

  - Hệ số 0.4 mức lương cơ sở áp dụng đối với đại biểu HĐND cấp huyện.

  - Hệ số 0.5 mức lương cơ sở áp dụng đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh.

  3. Các chế độ khác

  - Trường hợp không thuộc đối tượng được cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng BHYT thì trong thời gian là đại biểu HĐND được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

  - Trường hợp trong thời gian đương nhiệm mà chết thì người lo mai táng được nhận 01 lần trợ cấp mai táng như sau:

  + Đối với đại biểu HĐND tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do quỹ BHXH chi trả theo Luật BHXH.

  + Đối với đại biểu HĐND không tham gia BHXH thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do ngân sách nhà nước chi trả.

  - Trường hợp được hưởng chế độ công tác phí và thanh toán tiền đi lại khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo quy định của HĐND trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định pháp luật.

  Điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND

  - Được cấp và sử dụng Giấy chứng nhận đại biểu HĐND.

  Khi làm nhiệm vụ đại biểu thì đại biểu HĐND phải xuất trình Giấy chứng nhận đại biểu HĐND khi có yêu cầu.

  - Trường hợp đương nhiệm được cung cấp báo cáo của Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động của HĐND.

  - Trường hợp đại biểu không chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật bị kỷ luật, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc hoặc tạm đình chỉ công tác thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trước khi ra quyết định phải thông báo bằng văn bản đến Thường trực HĐND cấp đại biểu được bầu.

  - Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác đi khỏi địa phương nơi đại biểu được bầu thì trước khi ra quyết định thuyên chuyển, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tham khảo ý kiến Thường trực HĐND cùng cấp.

  Thường trực HĐND báo cáo HĐND và thông báo tới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cử tri nơi bầu ra đại biểu HĐND đó biết việc chuyển công tác của đại biểu.

  - Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách được cấp kinh phí hoạt động theo quyết định của HĐND.

  Xem chi tiết Nghị quyết quy định về chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động cho đại biểu HĐND tại file đính kèm.

 • 21/12/2015, 01:11:24 CH | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  khanguyenvan5
  khanguyenvan5

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:11/10/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa Luật sư,

  Chi tôi sinh năm 1966 đã bị mất bản gốc giấy khai sinh và vì ở quê ít học nên không còn giấy tờ gì có giá trị cả, nay về lại nơi đăng ký ban đầu xin trích lục lại hồ sơ sổ bộ lưu thì UBND xã  và huyện bảo không còn hồ sơ giấy khai sinh lưu nữa nên họ cho đăng ký lại giấy khai sinh theo hộ khẩu hiện tại, nhưng vấn đề ở đây là hồ sơ hộ khẩu của chị tôi đang được lưu trữ tại tàng thư huyện chỉ lưu từ năm 1990 khi chị tôi tách hộ từ hộ khẩu của cha mẹ, còn phần khai của chị trong hộ khẩu của cha mẹ lúc còn ở với cha mẹ không còn nữa mặc dù vẫn còn sổ hộ khẩu cũ của cha mẹ (nhưng không có tên của chị trong đó vì sổ này sau khi tách hộ chị tôi) và sổ hộ khẩu của người cháu trai đang ở tại ngay nhà của ba mẹ chị trước đó, chị đi làm lại giấy CMND thì CMND cũ lưu tại tàng thư huyện lưu năm 1981 sai so với thông tin trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của chị, cán bộ ở xã bảo chị đính chính lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh theo giấy CMND rồi mới cấp lại giấy CMND, làm như vậy thì sai thông tin của chị trong tất cả các giấy tờ liên quan sau này vì tất cả đều theo hộ khẩu, thưa Luật sư làm như vậy có đúng không vì tôi nghĩ khi đăng ký hộ khẩu thì chắc chắn phải theo một giấy tờ gì đó có thể là giấy khai sinh gốc hoặc theo hộ khẩu gốc của cha mẹ nhưng nay tàng thư huyện đã lưu trữ thất lạc và hướng dẫn điều chỉnh lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh gốc (đăng ký lại) theo tờ khai CMND như vậy có đúng không, liệu có cách nào để làm giấy CMND theo hộ khẩu và giấy khai sinh không xin Luật sư tư vấn cho, tôi xin chân thành cám ơn. 

 • 21/12/2015, 11:08:06 SA | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  lotus20101982
  lotus20101982

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào!

  Năm 2006 tôi chuyển hộ khẩu từ Thái Bình lên Hà Nôi và đã làm lại chứng minh thư tại Công an Thành phố hà nội, Công an TP Hà Nội đã thu lại chứng minh thư cũ (do CA Thái Bình cấp) của tôi, do không biết nên tôi không xin xác nhận về việc đổi chúng minh thư. Tháng 12/2015 tôi làm mất số chứng minh thư 9 số do Hà Nội cấp và đước cấp lại số mới gồm 12 chữ số. Tôi đã xin xác nhận 2 số chứng minh thư của Thái Bình và HÀ Nội cấp. Nhưng được Công an TP Hà Nội trả lời chỉ xác nhận cho CMND 9 số của Hà Nội cấp, còn CMND do Thái Bình cấp thì không xác nhận. 

  Dân luật cho tôi hỏi, để xin được xác nhận số CMND do Thái Bình cấp trước năm 2006 thì tôi phải làm thế nào?

  Tôi xin cám ơn!

 • 21/12/2015, 12:40:41 SA | Trong chuyên mục Tình huống pháp lý tham khảo

  tieuthong
  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


   

   

  Tình huống:

   

  Trong một huyện nọ, có một đình Thần Hoàng được lên kế hoạch trùng tu. Trong thời gian thi công, một đội thầu xây dựng phụ trách đã đào bới lung tung mẫu đất phía trước đình Thần. Việc đào bới này sẽ ảnh hưởng đến các khối đá cổ chon sâu dưới lòng đất của ngôi đình cổ này. Ông từ trong đình đã hết sức can ngăn nhưng đội thầu xây dựng vẫn bất chấp và ngang ngược đào bới. 

   

  Kế hoạch trùng tu này được sự trợ vốn của Ủy ban huyện và người chịu trách nhiệm là ngài Chủ tịch huyện. Ông chủ tịch có một người trợ lý đắc lực. Anh này chính là người đã thuê đội thầu xây dựng đào bới lung tung với ý đồ riêng. Mặc dù chưa hỏi ý kiến của ngài chủ tịch huyện nhưng anh trợ lý này đã chủ động ra lệnh thi công làm ảnh hưởng đến di tích của ngôi đình. Sauk hi biết chuyện, ông chủ tịch kêu ngừng thi công nhưng với lý do của anh trợ lý là vì đã ký kết hợp đồng, nếu không tiếp tục thi công sẽ phải đền bù hợp đồng với số tiền trăm triệu nên ngài chủ tịch ra lệnh là chỉ trùng tu ở hạng mục bên ngoài và không được làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa.

   

  Sau đêm bị đáo bới, các tảng đá cổ đã bị hư hại, ông từ lên Ủy ban huyện để trình bày vấn đề này. Anh trợ lý đã lừa dối ông từ với lý do đó là bọn ăn trộm chứ không phải là đội xây dựng mà anh ta đã thuê. Ông từ tin tưởng và đi về. Vì để thực hiện mưu đồ chiếm tiền công, anh ta muốn xây dựng lại mới hoàn toàn chứ không phải là trùng tu đình thờ vì số tiền trùng tu lớn hơn số tiền xây mới. Anh trợ lý đã thuê một người xe ôm chạy đụng ông từ làm ông bị gãy chân phải nằm viện 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng đó, lợi dụng ông từ nằm viện và ngài chủ tịch thì không để ý đến việc thi công, anh trợ lý đã xây dựng mới hoàn toàn và số tiền dư ra từ việc trùng tu, anh ta đã hưởng trọn một mình. Tổng cộng số tiền tham ô là 250.000.000 đ. Đồng thời, những cổ vật xưa của ngôi đình cũng đã không còn nữa.

   

  Xử lý tình huống:

   

  *Trùng tu là hành động lưu giữ quá khứ. Trùng tu bảo vệ di tích là cả một vấn đề quan trọng không chỉ đối với một huyện, một xã mà là cả một xã hội, một đất nước.

   

  *Anh trợ lý đã dối trên lừa dưới để trục lợi và anh không hề hiểu rõ thế nào là trùng tu =>vô tình đã làm mất đi giá trị di sản văn hóa.

   

  - Có thể khẳng định rằng, tài sản mà anh trợ lý lấy từ việc xây mới hoàn toàn thay vì trùng tu là tài sản bất hợp pháp.

   

  - Đây cũng thuộc về tài sản mà anh ta quản lý. Thế nhưng, anh ta đã không từ thủ đoạn và cách thức gian dối để chiếm đoạt tài sản. 

   

  =>Có thể xem như đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự: là một dạng tham ô tài sản, lén lấy tài sản và tương tự như trộm cắp.

   

  Theo Điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định như sau:

   

  1.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   

  a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

   

  b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

   

  c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

   

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   

  a) Có tổ chức;

   

  b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

   

  c) Phạm tội nhiều lần;

   

  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

   

  đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

   

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

   

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

   

  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

   

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

   

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

   

  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

   

  5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

   

  =>Như vậy, anh trợ lý đã vi phạm Điều 278 BLHS theo điểm a của Khoản 1, điểm b của Khoản 2 và điểm a của Khoản 3.

   

  - Ngoài ra, anh trợ lý còn thuê người làm ông từ bị thương (gãy chân). Đây chính là hành vi cố ý gây thương tích.

   

  Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

   

  “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

   

  a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

   

  b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

   

  c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

   

  d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

   

  đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

   

  e) Có tổ chức;

   

  g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

   

  h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

   

  i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

   

  k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

   

  2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

   

  3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

   

  4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.”

   

  =>Như vậy, anh trợ lý đã vi phạm điểm h Khoản 1 ĐIều 104 của Bộ luật Hình sự.

   

  *Về phần ngài Chủ tịch huyện: Ta thấy ông chủ tịch là người thiếu trình độ, thiếu trách nhiệm, nhận thức chưa đầy đủ về quá trình trùng tu nên ông đã không đến xem việc tiến hành thi công mà đã giao hết quyền cho anh trợ lý. Đây chính là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

   

  Theo Điều 144, luật hình sự năm 1999 quy định về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước:

   

  1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

   

  2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

   

  3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

   

  4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm.

   

  =>Như vậy, ông chủ tịch có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm theo khoản 4 Điều 144 BLHS.

   

  Tóm lại:

   

  Quốc hội đã ban hành Luật di sản văn hóa. Thế nhưng, nhiều cán bộ, nhà chức trách chưa hiểu rõ luật vẫn để hậu quả nghiêm trọng xảy ra làm mất đi những giá trị văn hóa cổ xưa. 

   

  Cần phải phổ biến những quy định về luật bảo tồn di tích đến các vị có chức có quyền để việc trùng tu đạt hiệu quả hơn. Tránh để các trường hợp xấu xảy ra như tình huống trên.

   
 • 20/12/2015, 11:47:53 CH | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  tieuthong
  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Từ ngày 01/01/2016, Luật Căn cước công dân bắt đầu có hiệu lực thi hành. Song song với Luật căn cước công dân là các văn bản hướng dẫn thi hành mà nổi bật là Thông tư 170/2015/TT-BTC. Thông tư 170/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ CCCD.

   

   

   

  Thẻ căn cước công dân là gì?

   

  Thẻ căn cước hay thẻ nhận dạng cá nhân, hay là chứng minh thư, chứng minh nhân dân, là một loại tài liệu nhận dạng có thể được sử dụng để xác minh các chi tiết của bản sắc cá nhân của một người dưới hình thức một thẻ nhỏ, kích thước theo một tiêu chuẩn nhất định, nó thường được gọi là một thẻ nhận dạng (IC). Thẻ căn cước là những điểm cơ bản về gốc tích, quan hệ thân tộc, đặc điểm nhận dạng, đủ để phân biệt từng cá nhân trong xã hội.

   

  Vậy mức thu lệ phí là bao nhiêu?

   

  Theo Điều 6 của Thông tư 170/2015/TT-BTC thì:

   

  1. Mức thu lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

   

  a) Đổi: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   

  b) Cấp lại: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   

  2. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

   

  3. Lệ phí thẻ Căn cước công dân thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

   

  Với mức thu lệ phí nêu trên thì các đối tượng áp dụng sẽ được phân chia như thế nào?

   

  Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí

   

  Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

   

  Điều 3. Đối tượng không phải nộp lệ phí

   

  1. Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu.

  2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

  3. Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

   

   

  Điều 4. Đối tượng được miễn lệ phí

   

  1. Công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số nay chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân theo Luật Căn cước công dân

   

  2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

   

  3. Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

   

  4. Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

   

  => Lệ phí thẻ Căn cước công dân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí phải nộp phí theo quy định và các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

   
 • 20/12/2015, 08:42:08 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  luffykun1s95
  luffykun1s95

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tháng 9.2011, chị HUYỀN bắt đầu làm việc tại Cty A ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh. Đến ngày 1.9.2013, chị và Cty A ký phụ lục HĐLĐ thay đổi chức danh công việc là quyền Giám đốc Phòng Giao địch B. Trong đợt kiểm tra của Cty A ngày 22.8.2014 tại PGD B, phát hiện một số chứng từ thiếu chữ ký của khách hàng, ngày 10.9.2014, lãnh đạo Cty A ra quyết định kỷ luật chị Huyền với hình thức khiển trách bằng văn bản theo biên bản họp xét kỷ luật cùng ngày. Sau đó, ngày 29.9.2014, chị Huyền lại bất ngờ nhận được quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng nhóm kinh doanh khối khách hàng cá nhân tại Trụ sở chính của Cty A trong thời hạn 1 năm (từ ngày 30.9.2014 đến 29.9.2015).Qua hai lần hòa giải không thành, chị Huyền kiện Cty A ra toà án.Trong lúc tòa đang thụ lý vụ án, ngày 4.2.2015, Cty A lại ra quyết định hủy quyết định điều chuyển ngày 29.9.2014 và ra quyết định điều chuyển mới.Theo đó, vị trí điều chuyển vẫn giữ nguyên nhưng thời gian rút ngắn còn 60 ngày. Phía Cty A lý giải do nhận thấy quyết định điều chuyển trước vượt quá thời hạn pháp luật cho phép (60 ngày) nên đổi lại cho đúng. Đến ngày 4.5.2015, Cty A lại tiếp tục ra quyết định điều chuyển chị Huyền sang vị trí chuyên viên phát triển kinh doanh(làm việc tại Trụ sở chính của Cty A), theo biên bản họp xét kỷ luật lần thứ 2 ngày 27.4.2015. Đáng lưu ý, nội dung xét kỷ luật chị Huyền lần thứ 2 này chính là nội dung mà Cty A họp xét kỷ luật lần thứ nhất đối với chị (phát hiện một số chứng từ thiếu chữ ký của khách hàng).

  Hỏi: 1. Quyết định điều chuyển công tác của chị Huyền đúng hay sai và vì sao?

  2.      Việc xử lý kỷ luật với hành vi vi phạm của chị Huyền lần 2 (chuyên viên phát triển kinh doanh) là đúng hay sai và vì sao?

   

 • 20/12/2015, 01:45:00 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  nguyennguyen1705
  nguyennguyen1705

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/12/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ai biết thì giải đáp với mình nhé. :)
  1.         A và B thỏa thuận sẽ cùng đến 1 chuyên gia để biết về niên đại của chiếc bình cổ và được nhà chuyên gia này cho biết nó có từ nhà Thanh và có giá khoảng 2000 USD.Hãy giải quyết các tình huống sau:

  -           A quyết định bán chiếc bình cho B với giá là 2000 USD. Tuy nhiên sau khi hợp đồng mua bán được thực hiện xong, A tình cờ biết được giá trị thực của chiếc bình lên đến 6000 USD. Khi biết được chuyện này A đã đưa yêu cầu hủy bỏ hợp đồng trước kia đã ký kết với B để nhận lại chiếc bình cổ đó với lý do hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn.Hỏi thỏa thuận của A có thực hiện được không? Tại sao? Cơ sở pháp lý

  -           A quyết định bán chiếc bình cho B với giá là 2000 USD, tuy nhiên đến thời điểm thanh toán B chỉ có khả năng trả trước cho A khoản tiền là 1000 USD, khoản còn lại B hẹn thanh toán sau đó nửa tháng kể từ thời điểm giao chiếc bình cổ. A cho rằng B vi phạm điều khoản thanh toán nên A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. B kiện A ra tòa. Biết rằng trong hợp đồng ghi rõ: B có nghĩa vụ thanh toán 1 lần và toàn bộ giá trị chiếc bình cổ cho A.

  -           A quyết định bán chiếc bình cho B với giá là 2000 USD. Để làm tin, B đã đặt cọc cho A số tiền là 500 USD. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo hợp đồng mua bán với B, A tình cờ biết được giá trị thực của chiếc bình lên đến 6000 USD. A đã hủy bỏ giao kết hợp đồng với B với lý do không muốn bán chiếc bình nữa. B không đồng ý và kiện A ra tòa.

  2.         Tháng 05/2015 ông Bình đến gặp nghệ nhân Trần Long để đặt ông Long tạc 500 bức tượng bằng gỗ mít xuất sang thị trường Đài Loan. Hiện tại, ông Long chỉ còn 100 tượng, không thể đáp ứng yêu cầu của ông Bình, nên ông Bình đã đề nghị nhận luôn 100 tượng đó, số còn lại ông Bình sẽ đến nhận sau một tháng đồng thời ông Bình cũng đồng ý trả cho ông Long đủ số tiền 100 tượng trên và đưa trước cho ông Long 1/2 số tiền của 400 tượng còn lại. 10 ngày sau ông Bình bị thiệt mạng do bị tai nạn, con ông Bình là anh Lợi đã bán cho anh Thanh toàn bộ số hàng trên bao gồm 100 tượng đã nhận và biên lai của 400 tượng còn lại. Lợi còn bảo Thanh đến hẹn thì cứ tới cửa hàng ông Long để nhận tượng. Đúng hẹn, Thanh đến nhận hàng thì ông Long nói là chưa tạc xong do trong mấy tháng qua nguồn gỗ mít khan hiếm nên không có nguyên liệu để làm. Thanh đòi ông Long bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí cho anh vì anh đã ký hợp đồng vận chuyển lô hàng này ra nước ngoài. Ông Long không chịu bồi thường vì cho rằng ông ký hợp đồng với ông Bình chứ không phải với Thanh và cũng không được ông Bình báo trước là đã chuyển nhượng số hàng này cho người khác. Hãy bình luận và nêu hướng giải quyết vụ việc trên.

  3.         A mang xe đến cửa hàng của B sửa. B hẹn A 01 tuần sau quay lại lấy. Đúng hẹn A quay lại nhưng B nói nhiều việc quá nên sửa chưa xong. A ra về. Tối đó, 1 cơn bão làm sập nhà của B và 1 số nhà khác, tài sản của B và xe của A bị hư hỏng. A yêu cầu B bồi thường vì cho rằng B chậm sửa xe nên vi phạm HĐ. Vì vậy, B phải chịu trách nhiệm. B cho rằng A là chủ sở hữu nên A phải chịu rủi ro do đây là sự kiện bất khả kháng. Hãy bình luận và nêu hướng giải quyết vụ việc trên
   

 • 20/12/2015, 12:52:42 SA | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  Em xin chào các anh chị và các bạn Dân Luật! Hiện em đang gặp phải tình huống như này mong được tư vấn:

  Hôm trước (17-12-2015) em gái em (tên Hương) đang đi lên cầu vượt ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng thì có một chị bụng bầu rất to (còn khoảng 10-15 ngày nữa là sinh) đột nhiên vượt lên (bên trái) và đánh lái vào lề phải nhưng không may chèn vào phần bánh trước xe của Hương. Do cả 2 đều đang di chuyển rất chậm nên chỉ bị mất thăng bằng và nghiêng xe đổ xuống đường. Chị bụng bầu kia nằm nhoài ra đường, xe của chị đè lên xe của Hương và Hương cũng bị ngã ra đường, chân phải bị xe đè lên.

  Sau đó, mọi người xung quanh chạy ra đỡ cả 2 dậy và dắt xe vào lề đường. Hương đã đưa chị bụng bầu vào bệnh viện phụ sản bằng taxi để kiểm tra, bác sĩ đã kiểm tra và bảo là không sao nhưng người nhà của chị bụng bầu gọi công an 113 đến giải quyết và bảo bác sỹ cho ở lại theo dõi thêm. Khi công an 113 (có cả cảnh sát giao thông) đến chỗ va chạm xe để dựng lại hiện trường vụ tai nạn thì nhìn thấy rõ là do chị bụng bầu kia vượt ẩu nên chèn vào xe của Hương mới dẫn đến đổ xe, cho nên người nhà chị bụng bầu kia cũng im không nói gì nhưng cũng không chịu cho qua. Do người nhà chị bụng bầu có quen biết với mấy ông công an đó nên họ đã tạm giữ xe của cả 2 bên tại phòng CSGT quận Đống Đa (trên đường Thái Hà - đoạn gần tòa nhà sông Hồng) và bảo là 2 bên tự giải quyết với nhau đến khi nào thống nhất thì ra lấy xe về.

  Đến sáng thứ 6 (ngày 18-12-2015) - tức là sau 1 ngày theo dõi ở bệnh viện thì bác sỹ đã kết luận cả mẹ cả con đều không sao và cho xuất viện. Hương đã trả tiền taxi và viện phí, đồng thời bảo với người nhà chị bụng bầu đến công an giải quyết để lấy xe về. Tuy nhiên ông chồng của bà kia viện lý do bận nên để mai,...Hôm sau (ngày 19-12-2015) gọi điện cho ông chồng bà bầu kia nhưng ông ý vẫn bảo bận,...có ý lảng tránh kéo dài thời gian. Em gái em (Hương) đã ra phòng CSGT để trình bày và hỏi xem hướng xử lý ra sao thì nhận được nhiều lời trách móc từ đồng chí CSGT tên Hùng (là người quen của người nhà chị bụng bầu), hắn bảo chỉ giải quyết được khi 2 bên đã thống nhất, hỏi Hương là đã đến thăm người ta chưa,...đại khái theo cảm nhận của em là định vòi tiền. Ý là bây giờ em gái em phải đến thăm hỏi chị bụng bầu kia và bồi thường cho nhà người ta ít tiền để người ta buông tha cho...

  Suy nghĩ của em:

  Thứ nhất, nếu ông chồng bà kia bận 1 tháng, 2 tháng hoặc cả năm...thì em cũng phải chờ ông ý cả năm à? Trong khi vợ ông ta sắp sinh con nên họ chưa cần sử dụng đến xe nhưng em gái em thì không có phương tiện để đi làm. Hơn nữa, họ quen biết mấy đồng chí công an nên biết đâu họ đã xin lấy xe của họ về nhà rồi, trong khi xe của mình thì vẫn bị giữ ở đó.

  Thứ hai, họ đang dở giọng Chí Phèo ăn vạ bắt mình phải cho họ ít tiền, đến thăm hỏi này nọ...rõ ràng là rất vô lý. Bởi vì công an cũng đã đo vẽ hiện trường và không kết luận ai đúng ai sai, để mặc cho 2 bên tự giải quyết - có nghĩa là mình không sai. Hơn nữa, em gái em cũng đã tận tình đưa bà kia đi bệnh viện kiểm tra, trả tiền taxi, viện phí - như thế cũng là trọn vẹn tình người rồi, còn phải thăm nom, trách nhiệm gì nữa!

  Vậy thì, xin các anh chị và các bạn cho em vài lời khuyên để giải quyết tình huống này với ạ. Em xin vô cùng đội ơn!

 • 19/12/2015, 05:49:30 CH | Trong chuyên mục Theo dòng sự kiện

  ChuTuocLS
  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 21164
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 487 lần
  SMod

  >>> Tổng hợp các Luật được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII

  >>> Danh sách các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII

  Sau khi kết thúc phiên họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII thì đến nay đã công bố các Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

  Điểm mới nổi bật 16 Luật thông qua

  Sau đây, Dân Luật sẽ giới thiệu điểm mới nổi bật của các Luật này.

  1. Từ 01/7/2016, cấm phát tán thư rác và các trang web giả mạo

  Quy định này được đề cập tại Luật an toàn thông tin mạng 2015, cụ thể, từ 01/7/2016, nghiêm cấm các hành vi sau:

  - Ngăn chặn truyền tải thông tin mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái luật.

  - Gây ảnh hưởng, cản trở trái luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc tới khả năng truy nhập của người sử dụng.

  - Tấn công, vô hiệu hóa trái luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng, tấn công hay chiếm quyền điều khiển, phá hoạt hệ thống thông tin.

  - Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, và thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

  - Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác, lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân

  - Xâm nhập trái luật bí mật mật mã và thông tin mã hóa hợp pháp, tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin khách hàng, hoặc sử dụng, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

  Tùy từng mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

  Xem chi tiết Luật an toàn thông tin mạng 2015.


  2. Minh bạch các trường hợp được trả lời chất vấn bằng văn bản

  Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Quốc hội cho phép trả lời chất vấn bằng văn bản trong các trường hợp sau:

  - Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp.

  - Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh.

  - Chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp nhưng chưa được trả lời tại kỳ họp.

  Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản.

  Văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu Quốc hội đã chất vấn, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài liệu mật theo quy định pháp luật.

  Sau khi nhận được văn bản trả lời chất vấn, nếu đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội gần nhất hoặc kiến nghị Quốc hội xem xét trách nhiệm đối với người bị chất vấn.

  Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  3. Cấm lập 02 sổ kế toán trong cùng một kỳ

  Cụ thể, từ ngày 01/01/2017, nghiêm cấm việc lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

  Hoặc thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

  Nội dung này được đề cập tại Luật kế toán 2015.


  4. Sử dụng số liệu thống kê phải ghi rõ nguồn

  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng các số liệu, thông tin thống kê nhà nước có trách nhiệm:

  - Trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn thông tin.

  - Định kỳ hoặc đột xuất, phối hợp với cơ quan thống kê trung ương thực hiện kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

  Đó là nội dung quy định tại Luật thống kê 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  5. Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  Ngoài các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật đầu tư 2014, Luật khí tượng, thủy văn 2015 bổ sung ngành, nghề dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn vào danh mục này.

  Luật khí tượng, thủy văn 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  6. Quy định mới về lãi suất đối với hợp đồng vay tài sản

  Theo Bộ luật dân sự 2015, lãi suất đối với các hợp đồng vay tài sản được quy định như sau:

  - Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật liên quan quy định khác.

  Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  - Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn nêu trên tại thời điểm trả nợ.

  Bộ luật dân sự 2015 từ ngày 01/01/2017.


  7. Chỉ có Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

  Quy định này được đề cập tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, đồng thời, bãi bỏ các quy định về việc Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công tại Bộ luật lao động 2012, trừ quy định về việc xử lý vi phạm khi có cuộc đình công bất hợp pháp.


  8. Thừa nhận dữ liệu điện tử là nguồn chứng cứ

  Ngoài các nguồn chứng cứ được quy định tại Luật tố tụng hành chính 2010, Luật tố tụng hành chính 2015 bổ sung thêm các nguồn chứng cứ sau:

  - Dữ liệu điện tử.

  - Văn bản xác nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.

  - Văn bản công chứng, chứng thực.

  Luật tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  9. Sẽ có buồng giam riêng cho người đồng tính, người chuyển giới

  Đó là quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, theo đó, các đối tượng sau đây được bố trí buồng giam riêng:

  - Người đồng tính, người chuyển giới.

  - Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng.

  - Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A.

  - Người bị kết án tử hình.

  - Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh.

  Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  10. Ưu đãi về thuế thuế, lãi suất vay vốn đối với hoạt động hàng hải

  Nhằm phát triển hoạt động hàng hải, Nhà nước đề ra một số chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động này như sau:

  - Nhà nước có chính sách phát triển hàng hải phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ tổ quốc.

  - Ưu tiên phát triển đội tàu vận tải biển thông qua chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất vay vốn trong đầu tư phát triển đội tàu và trong hoạt động vận tải biển.

  - Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực hàng hải; phát triển đội ngũ thuyền viên đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế thông qua các chính sách về đào tạo, huấn luyện thuyền viên; tiêu chuẩn, chế độ lao động của thuyền viên.

  - Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh việc tham gia các tổ chức quốc tế về hàng hải, ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về hàng hải.

  - Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển đội tàu biển, cảng biển, công nghiệp tàu thủy; tham gia cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải và thực hiện các hoạt động hàng hải khác theo quy định tại Việt Nam.

  Nội dung được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.


  11. Trả thù người tố cáo về trưng cầu ý dân có thể bị xử lý hình sự

  Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Luật trưng cầu ý dân 2015, theo đó, từ 01/7/2016, các vấn đề sau đây được trưng cầu ý dân:

  - Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp.

  - Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia.

  - Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.

  - Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

  Người nào cản trở, trả thù người khiếu nại, tố cáo về trưng cầu ý dân thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


  12. Luật hóa hơn 125 loại phí, lệ phí

  Cụ thể, tại Luật phí, lệ phí 2015 quy định công khai, minh bạch các khoản phí, lệ phí, đồng thời phân bổ cơ quan quy định mức phí, lệ phí cụ thể.

  Xem chi tiết danh mục hơn 120 loại phí, lệ phí tại Luật phí, lệ phí 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.


  13. Quy định nâng lương đối với công nhân, viên chức quốc phòng

  Từ ngày 01/07/2016, áp dụng quy định nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng 2015.

  Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nâng lương nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng.

  Việc nâng lương mỗi lần chỉ được nâng một bậc.

  Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, học tập và trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc.

  Trong thời hạn xét nâng lương nếu vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị kéo dài thời hạn xét nâng lương.


  14. Phân định các hệ thống cơ quan điều tra hình sự

  Theo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, hệ thống cơ quan điều tra hình sự gồm cơ quan điều tra của Công an nhân dân, cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


  15. Xử lý tài sản do phạm tội hình sự mà có

  Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong việc truy tìm, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tịch thu, xử lý tài sản do phạm tội mà có để phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

  Việc truy tìm, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tịch thu tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

  Việc xử lý tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thoả thuận trong từng vụ việc cụ thể giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có liên quan.

  Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


  16. Pháp nhân thương mại sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

  Lần đầu tiên, Bộ luật hình sự 2015 quy định việc pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự với các tội sau đây:

  - Điều 188 (tội buôn lậu).

  - Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới).

  - Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm).

  - Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm).

  - Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả).

  - Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm).

  - Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh).

  - Điều 195 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi).

  - Điều 196 (tội đầu cơ).

  - Điều 200 (tội trốn thuế)…

  Xem chi tiết tại Điều 76 Bộ luật hình sự 2015.

 • 19/12/2015, 01:03:44 CH | Trong chuyên mục Phòng giảm "Sì trét"

  tieuthong
  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  6 người oan khuất ra đi,

  Bao người ở lại thầm thì đắng cay

  Giết người cướp của là sai,

  Nhận án xử tử đêm ngày không yên.

  Giờ đây án phạt chung tiền

  180 triệu bồi thường tả tơi...

  Oan uổng cả một kiếp đời,

  Giờ đây ân hận một thời ghen tuông

  Tàn bạo máu lạnh chẳng buông,

  Đền bù mạng sống hồi chuông tử thần.

  Giá như bình tĩnh tinh thần

  Nghĩ điều đúng đắn, phân trần thiệt hơn,

  Bây giờ giấc ngủ chập chờn

  Đợi ngày xử tử nỗi hờn xua tan.

  Mạng người một kiếp hoang tàn

  Thân nhân ở lại lệ buồn chứa chan...

  Ai ơi sống ở thế gian,

  Đừng vì thù hận, sát tàn người ta

  Điều 93, Điều 133,

  Nhân danh công lý tra ra rõ ràng.

  Pháp luật tình lý hoang mang

  Tòa án xét xử công bằng văn minh....

  (Thơ viết về vụ án thảm sát 6 mạng người ở tỉnh Bình Phước. Vì đôi chỗ gieo vần chưa hay nên mong được mọi người góp ý. Trân trọng!)

 • 19/12/2015, 10:15:55 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  trang_u
  trang_u
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 7122
  Cảm ơn: 104
  Được cảm ơn 271 lần


  Mình gửi các bạn Toàn văn 16 Luật và 7 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII (file đính kèm)

249 Trang «<42434445464748>»

0 Thành viên đang online
-