DanLuat 2015

Chủ đề chưa có phản hồi

248 Trang «<42434445464748>»
 • 07/08/2017, 04:56:02 CH | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  nvcbmt
  nvcbmt

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2011
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 192
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk xem xét điều chỉnh tiền thuê đất chu kỳ 5 năm 2016-2020 của đơn vị  như sau:

  1. Lô đất tại địa điểm số 01 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột (535m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 51/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 189/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 45/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 387.072đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  2. Lô đất tại địa điểm số 56-58 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột (247m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 52/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 192/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 46/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 483.840đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

   

  3. Lô đất tại địa điểm số 71-73 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột (156m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 53/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 189/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 44/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 483.840đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  4. Lô đất tại địa điểm số 225 Giải Phóng, TT Phước An, H. Krông Pắc (570m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 56/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 4.200đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 322/QĐ-STC ngày 24/11/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 194/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 10.500đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 44/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 31.680đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 156/TB-CT ngày 27/01/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  Căn cứ Điều 4: Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8; Bổ sung Khoản 3 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính :

   "……………

  b) Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 02 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất được ổn định 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó.

  đ) Trường hợp đã điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất mà đơn giá thuê đất cao hơn đơn giá thuê đất xác định theo quy định tại Điểm b Khoản này và cơ quan thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất của năm 2016, nếu người thuê đất có văn bản đề nghị thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản này cho thời gian còn lại của chu kỳ tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được văn bản của người thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê đất của năm 2016 theo Thông báo của cơ quan thuế đã ban hành theo quy định."

  Tiền thuê đất theo Thông tư 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mỗi chu kỳ 5 năm đơn giá thuê đất tăng không quá 15% so với chu kỳ trước đó.

  Như vậy cơ quan thuế tính đơn giá tiền thuê đất của 04 địa điểm trên từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020 có phù hợp với qui định pháp luật hiện hành không.

   Rất mong được sự giải đáp.

  Xin trân trọng cám ơn!

   

 • 07/08/2017, 01:54:13 CH | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  Theo quy định tại Điều 24 Luật GTĐB Nhường đường tại nơi đường giao nhau:

  Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

  1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

  2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

  3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

  Vậy trong các trường hợp chúng ta có thể hiểu là các phương tiện nhường đường nhau khi cùng đến giao lộ cùng 1 thời điểm hay không cần biết có cùng thời điểm hay không, các phương tiện vẫn phải nhường đường theo quy định tại 3 trường hợp trên.

  Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Xin chân thành cám ơn.

 • 06/08/2017, 02:23:26 SA | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  ngutamtieu
  ngutamtieu

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:14/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thương nhân nước ngoài là dịch vụ : nhận hàng hóa từ nước ngoài về tại việt nam và xuất hàng ra khỏi lãnh thổ việt nam, vậy chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu?
 • 04/08/2017, 10:18:46 CH | Trong chuyên mục Vấn đề pháp lý khác

  hkhduy
  hkhduy
  Top 200
  Male
  Lớp 5

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2014
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 6635
  Cảm ơn: 186
  Được cảm ơn 126 lần


  Khoản 2 Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

  Theo đó các điều kiện hình thành tình trạng được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật bao gồm:

  1. Được lợi về tài sản và gây thiệt hại cho người khác.

  Có một người được lợi: được hiểu là có một người được một tài sản, sự gia tăng giá trị tài sản hoặc tiết kiệm được một khoản chi để giữ nguyên khối tài sản của mình mà lẽ ra đã bị giảm sút.

  Có một người bị thiệt hại: Được hiểu là sự mất mát tài sản, sự thiếu hụt một phần trong khối tài sản, chủ sở hữu không còn tài sản để sử dụng.

  Sự được lợi và sự thiệt hại về tài sản có mối quan hệ nhân quả với nhau: Nghĩa là khi có một người được lợi về tài sản thì đồng thời phải có một người khác chịu thiệt hại về tài sản.

  2. Không có căn cứ pháp luật.

  - Không có căn cứ pháp luật: tức là việc được lợi về tài sản đó không dựa trên bất kì cơ sở pháp luật nào.

  - Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các trường hợp chiếm hữu, được lợi về tài sản có căn cứ pháp luật tại Điều 165.

  - Vì vậy trường hợp chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật là các trường hợp nằm ngoài quy định tại Điều 165.

  3. Người được lợi về tài sản không có lỗi

  Khi được lợi về tài sản, người được lợi không biết và không thể biết, mà coi đó là tài sản của mình.

 • 04/08/2017, 03:18:16 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  Chào các bác,

  Em xin hỏi nhờ các bác chút ạ.

  Công ty em đã mua phần mềm "Hóa đơn điện tử" của VNPT rồi, đã xuất 2 hóa đơn rồi. Nhưng giờ em muốn chuyển sang một Nhà cung cấp khác dùng thì có được không, và phải làm những thủ tục gì với cơ quan Thuế để thực hiện chuyển đổi được ạ.

  Em xin cảm ơn ạ !

 • 04/08/2017, 02:45:46 CH | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  hanoi2013
  hanoi2013

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  KG Luật sư

  Công ty em đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và cho thuê, tiền thuê đất thô nộp một lần. Công ty cho thuê lại cơ sở hạ tầng, thu tiền thuê đất thô một lần. Tuy nhiên, công ty em được khấu trừ tiền đền bù giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất thô. Vậy Công ty em có được thu lại tiền thuê đất thô của các nhà đầu tư thứ cấp nữa hay không?nếu có thì căn cứ vào đâu và bên em có phải xuất hóa đơn tiền này không (vì tiền thuê đất thô là khoản thu hộ nộp hộ)

  em xin cám ơn

 • 04/08/2017, 01:26:54 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  Xin chào Luật sư.

  Luật sư cho tôi hỏi, tôi muốn kinh doanh mỹ phẩm và dược phẩm chức năng. Theo quy định của pháp luật thủ tục phải ntn?

 • 04/08/2017, 10:10:22 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  Lan2007
  Lan2007

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2014
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 839
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 18 lần


  Hiện nay có rất nhiều người lo ngại về những rủi ro khi mua chung cư đang trong giai đoạn xây dựng. Sau đây là một số tư vấn liên quan đến vấn đề này:

  -          Thứ nhất: Về điều kiện bán:

  Căn cứ Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014 về Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh:

  “1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

  2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do”.

  Theo đó, khi mua chung cư chưa xây xong người mua phải yêu cầu Chủ đầu tư/Bên phân phối cung cấp cho các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án bao gồm:

  1.      Giấy tờ về quyền sử dụng đất;

  2.      Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  3.      Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng,

  4.      Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;

  5.      Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó;

  6.      Văn bản bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với dự án đó;

   + Bảo lãnh của Ngân hàng thương mại đối với chủ đầu tư dự án khi bán/ cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai:

  Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

  2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

  Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

  3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

  4. Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật về bảo lãnh.

  -          Thứ hai: Về tiến độ thanh toán:

  Tiến độ thanh toán phải tuân thủ Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

  “1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

  Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

  2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết”.

 • 04/08/2017, 09:30:39 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2795)
  Số điểm: 33811
  Cảm ơn: 1312
  Được cảm ơn 1295 lần


  Nhằm giúp tháo gỡ những vướng mắc, tránh gây hiểu lầm giữa người tham gia giao thông và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn 8484/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2017 để giải quyết những vấn đề trên.

  Theo đó, Công văn 8484/BGTVT-KHCN làm rõ các nội dung chính như sau:

  1. Về giải thích từ ngữ "đường cao tốc"

  2. Về quy định đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm

  3.  Về hiệu lực của biển R.420 "Khu đông dân cư"

  4. Về cách bố trí biển số R.412 "Làn đường dành riêng cho từng loại xe"

  5. Thứ tự lắp đèn, màu sắc đèn, mũi tên trên đèn tín hiệu"

  6. Về báo hiệu tuyến xe búyt nhanh BRT 

  Cuối cùng là lộ trình thay thế biển báo hiệu, trong đó có giải thích về biển báo P.106b đã từng gây tranh cãi giữa tài xế và Công an TP.Vinh)

  Mời các bạn xem chi tiết tại Công văn 8484/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2017. 

 • 04/08/2017, 08:41:31 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân & Gia đình

  xin luật sư tư vấn dùm tôi về thủ tục xin làm hộ khẩu mới.

  Hiện tại vợ chồng tôi đã mua được một miếng đất ở Phường Hiệp An, TP, Thủ Dầu Một để cất nhà ở riêng, nhưng giấy tờ đât thì do bố chồng tôi đứng tên, hộ khẩu thường trú của bố chồng tôi và chồng tôi ở Thị trấn Tây Ninh (ở Hiệp An chồng tôi chỉ đăng ký tạm trú). nhưng nay chồng tôi muốn chuyển hộ khẩu về phường Hiệp An  và xin lập hộ khẩu mới chỉ có một mình chồng tôi có được không? (tôi và 2 con vẫn còn ở hộ khẩu nhà mẹ tôi). 

  về thủ tục thì chồng tôi đã xin được giấy chuyển hộ khẩu ở Tây Ninh rồi, vậy các bước tiếp theo là gì xin nhờ Luật sư tư vấn giúp ạ. xin cám ơn!

 • 03/08/2017, 12:36:22 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  Kính gửi Luật sư

  Hiện mình là Trưởng phòng Tổ chức nhân sự công ty, mỗi khi ra văn bản thông báo của Trưởng phòng Tổ chức nhân sự về các nội dung thông tin nội bộ. Để văn bản phù hợp pháp lý công ty, tôi có thể đóng dấu treo của Công ty trong các loại văn bản này không? Xin cảm ơn!

 • 03/08/2017, 10:57:54 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  phamminhhien123456789
  phamminhhien123456789

  Male
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/07/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào.

  Công ty tôi chuyên về lấp máy và làm đường ống cho các công ty bia , đường ống cứu hỏa cho các công ty, chúng tôi muốn xây dựng công ty theo bộ tiêu chuẩn nào đó cho phù hợp với công ty. Hãy tư vấn cho chúng tôi, xin cám ơn.

 • 02/08/2017, 01:49:43 CH | Trong chuyên mục Lao động - Việc làm

  CIBAO
  CIBAO

  Sơ sinh


  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào Luật sư,

  Tôi tốt nghiệp bằng cử nhân Đại Học. Ra trường, tôi làm công tác An toàn vệ sinh lao động tại 1 công ty sản xuất giày da (nhãn hàng adidas). Đủ 7 năm kinh nghiệm, tôi được cử đi học lớp "giảng viên nguồn" về an toàn vệ sinh lao động để giảng cho đối tượng nhóm 4, theo thông tư Số: 27/2013/TT-BLĐTBXHNay, thông tư này hết hiệu lực nhưng giấy chứng nhận của tôi có 5 năm hiệu lực tới năm 2020.

  Vậy, tôi muốn hỏi khi nghị định S: 44/2016/NĐ-CP thông tư Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH ban hành. Giấy chứng nhận của tôi hiện tại có còn giá trị sử dụng không?

  Nếu không, làm thế nào để tôi có thể lại được cấp giấy chứng nhận để đào tạo nhóm 4 cho công ty?

  Xin cám ơn. 

 • 02/08/2017, 10:18:42 SA | Trong chuyên mục Dự thảo Luật mới

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Cao học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3004)
  Số điểm: 58111
  Cảm ơn: 548
  Được cảm ơn 3751 lần


  Xem thêm: Điểm danh những thủ tục hành chính liên thông

  Mới đây, Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Theo đó, Dự thảo Nghị định này quy định một số nội dung chính như sau:

  1. Lấy cá nhân làm trung tâm phục vụ, bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng hạn

  Đây là một trong những nguyên tắc khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:

  Lấy cá nhân, tổ chức làm trung tâm phục vụ, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, công bằng, công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện; không làm phát sinh thêm chi phí cho cá nhân, tổ chức.

  2. Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật

  Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, có thái độ ứng xử không nghiêm túc, không chuyên nghiệp.

  Bên cạnh đó, cũng nghiêm cấm cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính gây rối tại nơi giải quyết thủ tục hành chính.

  3. Bộ phận một cửa các cấp phải có các dịch vụ hỗ trợ cần thiết như photocopy, in ấn tài liệu khi cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

  Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực trong năm 2017, thay thế Quyết định 09/2015/QĐ-TTg.

 • 02/08/2017, 09:49:11 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2795)
  Số điểm: 33811
  Cảm ơn: 1312
  Được cảm ơn 1295 lần


  >>> Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự 2015

  Nhắc tới quyền nhân thân, các bạn sẽ nghĩ ngay đến Bộ luật dân sự đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, Bộ luật này chỉ quy định các vấn đề khái quát chung nhất liên quan đến quyền nhân thân.

  Quyền nhân thân đựơc hiểu là các quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân và không thể chuyển giao cho người khác được, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

  Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017 có nhiều thay đổi về quyền nhân thân, sau đây, mình xin kể ra sự khác biệt đó và các văn bản liên quan đến quyền nhân thân:

  STT

  Quyền

  Bộ luật dân sự 2005

  Bộ luật dân sự 2015

  Văn bản hướng dẫn

  1

  Quyền đối với họ, tên

  Điều 26. Quyền đối với họ, tên

  1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

  2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

  Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

   

  Điều 26. Quyền có họ, tên

  1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

  2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

  Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó.

  Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.

  Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

  3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

  Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

  4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình.

  5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

  Điều 27. Quyền thay đổi họ

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

  a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

  b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

  c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

  d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

  đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

  g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

  h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

  Điều 28. Quyền thay đổi tên

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

  g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

  1. Luật hộ tịch 2014

  2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  3. Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

   

  2

  Quyền xác định dân tộc

  Điều 28. Quyền xác định dân tộc

  1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.

  2. Người đã thành niên, cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau đây:

  a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

  b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc khác mà được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai.

  3. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên yêu cầu xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải được sự đồng ý của người chưa thành niên đó.

   

  Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc

  1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

  2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

  Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó.

  Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

  3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

  a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

  b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

  4. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó.

  5. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

  3

  Quyền được khai sinh

  Điều 29. Quyền được khai sinh

  Cá nhân khi sinh ra có quyền được khai sinh.

  Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử

  1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.

  2. Cá nhân chết phải được khai tử.

  3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

  4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.

  4

  Quyền được khai tử

  Điều 30. Quyền được khai tử

  1. Khi có người chết thì người thân thích, chủ nhà hoặc cơ quan, tổ chức nơi có người chết phải khai tử cho người đó.

  2. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải được khai sinh và khai tử; nếu chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không phải khai sinh và khai tử.

   

  5

  Quyền đối với quốc tịch

  Điều 45. Quyền đối với quốc tịch

  Cá nhân có quyền có quốc tịch.

  Việc công nhận, thay đổi, nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

   

  Điều 31. Quyền đối với quốc tịch

  1. Cá nhân có quyền có quốc tịch.

  2. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam quy định.

  3. Quyền của người không quốc tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo đảm theo luật.

  1. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

  2. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  3. Nghị định 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam 

  4. Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  5. Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

  6. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  7. Thông tư 08/2010/TT-BTP hướng dẫn mẫu giấy tờ và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

  8. Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  6

  Quyền cá nhân đối với hình ảnh

  Điều 31. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

  2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

  3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

   

  Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

  Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

  Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

  a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

  3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

  1. Luật báo chí 2016

  2. Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

  3. Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  4. Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  5. Luật trẻ em 2016

   6. Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em

  7

  Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

  Điều 32. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể

  1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể.

  2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế không được từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để cứu chữa.

  3. Việc thực hiện phương pháp chữa bệnh mới trên cơ thể một người, việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép bộ phận của cơ thể phải được sự đồng ý của người đó; nếu người đó chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ‎ý; trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người trên thì phải có quyết định của người đứng đầu cơ sở y tế.

  4. Việc mổ tử thi được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sự đồng ý của người quá cố trước khi người đó chết;

  b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ khi không có ý kiến của người quá cố trước khi người đó chết;

  c) Theo quyết định của tổ chức y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

   

  Điều 33. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

  1. Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

  2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có điều kiện cần thiết đưa ngay đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  3. Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kỹ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh mới trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đồng ý của người đó và phải được tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

  Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  4. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sự đồng ý của người đó trước khi chết;

  b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến của người đó trước khi chết;

  c) Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định.

  1. Bộ luật hình sự 2015

  2. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2017

  3. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

  4. Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh 

  5. Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

  6. Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

  7. Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh

  8. Thông tư 18/2014/TT-BQP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

  9. Thông tư 04/2015/TT-BYT Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh

  10. Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  11. Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp

  12. Quyết định 2126/QĐ-BYT năm 2017 đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

  13. Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

  14. Thông tư 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám, chữa bệnh

  15. Thông tư 30/2014/TT-BYT về khám, chữa bệnh nhân đạo

  16. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  17. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

  8

  Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

  Điều 37. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

  Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

   

  Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

  1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

  Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

  3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

  4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

  5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

  1. Bộ luật hình sự 2015

  2. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2017

  9

  Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  Điều 33. Quyền hiến bộ phận cơ thể

  Cá nhân có quyền được hiến bộ phận cơ thể của mình vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học.

   Việc hiến và sử dụng bộ phận cơ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 34. Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết

  Cá nhân có quyền hiến xác, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học.

  Việc hiến và sử dụng xác, bộ phận cơ thể của người chết được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 35. Quyền nhận bộ phận cơ thể người

  Cá nhân có quyền nhận bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình.

  Nghiêm cấm việc nhận, sử dụng bộ phận cơ thể của người khác vì mục đích thương mại.

   

  Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

  2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

  3. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo các điều kiện và được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan.

  1. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

  2. Nghị định 56/2008/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người  

  3. Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

  4. Quyết định 7318/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế

  5. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

   

  10

  Quyền xác định lại giới tính

  Điều 36. Quyền xác định lại giới tính

  Cá nhân có quyền được xác định lại giới tính.

  Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

  Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   

  Điều 36. Quyền xác định lại giới tính

  1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

  Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

  2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

  1. Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

  2. Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

  11

  Quyền chuyển đổi giới tính

  Không có quy định

  Điều 37. Chuyển đổi giới tính

  Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

  Chưa có quy định cụ thể.

  12

  Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

  Điều 38. Quyền bí mật đời tư

  1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

  Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   

  Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

  1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

  Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

  4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  1. Luật trẻ em 2016

  2. Bộ luật hình sự 2015

  3. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2017

  4. Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

  13

  Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

  Điều 39. Quyền kết hôn

  Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn.

  Việc tự do kết hôn giữa những người thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau, giữa những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

  Điều 40. Quyền bình đẳng của vợ chồng

  Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình và trong quan hệ dân sự, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

  Điều 41. Quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình

  Các thành viên trong gia đình có quyền được hưởng sự chăm sóc, giúp đỡ nhau phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

  Con, cháu chưa thành niên được hưởng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà; con, cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ, ông bà.

  Điều 42. Quyền ly hôn

  Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn.

  Điều 43. Quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con

  1. Người không được nhận là cha, mẹ hoặc là con của người khác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mình là cha, mẹ hoặc là con của người đó.

  2. Người được nhận là cha, mẹ hoặc là con của người khác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mình không phải là cha, mẹ hoặc là con của người đó.

  Điều 44. Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi

  Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi của cá nhân được pháp luật công nhận và bảo hộ.

  Việc nhận con nuôi và được nhận làm con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

  1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.

  Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình.

  2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan.

   

  1. Luật hôn nhân gia đình 2014

  2. Luật nuôi con nuôi 2010

  3. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  4. Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  5. Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

  6. Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  7. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  8. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 

  9. Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

  10. Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  P/S: Có thể có thiếu sót nên rất mong các bạn góp ý bổ sung để hoàn thiện.

 • 02/08/2017, 09:45:59 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  thanhvan312
  thanhvan312
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 86 lần


  Về thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
   
  Căn cứ theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành:
   
  + Đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng viên đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012:
   
  - Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành;
   
  - Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ là 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm có hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành đến khi đủ 09 tháng để được xác nhận có đủ thời gian thực hành;
   
  - Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 09 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.
   
  + Đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2012 thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Theo đó, Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bênh 2009 có quy định về xác nhận quá trình thực hành, như sau:
   
  Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:
   
  + 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;
   
  + 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
   
  + 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
   
  + 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên
  Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.
   
  Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì người học phải học 9 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
   
  Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 có quy định thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề, như sau:
   
  1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:
   
  a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;
   
  b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
   
  c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
   
  2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
   
  3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
   
 • 02/08/2017, 09:44:42 SA | Trong chuyên mục Thuế - Phí - Lệ phí

  Mình có nghiệp vụ sau:

  Công ty A thanh toán tiền thuê đất một lần trong khu CN( Chuyển tiền cho Ban QL khu CN) cho công ty B qua Ngân Hàng (thời điểm Cty B chưa thành lập). Giữa Cty A và Cty B chưa phát sinh công nợ hoặc vay vốn (do thời điểm chuyển tiền Cty B  chưa thành lập nên chưa có pháp nhân - chỉ có quan hệ giữa cá nhân và công ty). Sau đó 3 tháng, Cty B được thành lập và BQL KCN xuất hóa đơn GTGT cho công ty B. 

  Vây.
  Hóa đơn GTGT của Cty B có đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí theo quy định hay không??
  Nếu không được, đề nghị quý bạn hướng dẫn cách xử lý nghiệp vụ trên theo quy định của Pháp luật để Cty B đủ điều kiện hạch toán theo Quy định.

  Cám ơn các bạn

 • 02/08/2017, 05:16:48 SA | Trong chuyên mục Tình huống pháp lý tham khảo

  luatsutraloi3
  luatsutraloi3
  Top 100
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2014
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 7686
  Cảm ơn: 294
  Được cảm ơn 125 lần


  Câu hỏi :

  Cho hỏi là tôi có anh trai bị đi tù 2 năm vì tội cố ý gây thương tích và đang chấp hành án phạt tù. Nay tôi đang quen một anh làm bên công an chúng tôi tính đến chuyện hôn nhận nhưng không biết pháp luật có cho phép không ?

  Câu trả lời :

  Luật sư tư vấn:

  Để có thể kết hôn với công an, trước hết bạn phải đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 luật hôn nhân và gia đình 2014:

  “Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  + Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  + Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  + Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  + Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

  Các trường hợp cấm kết hôn gồm có:

  + Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

  + Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

  + Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

  + Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

  Ngoài ra,do công an là lực lượng vũ trang nhân dân, có trách nhiệm bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an ninh tổ quốc nên có những quy định đặc thù riêng; nếu bạn muốn kết hôn với người đang phục vụ trong ngành công an nhân dân thì còn phải đáp ứng các điều kiện đặc thù của ngành công an, cụ thể là không thuộc một số trường hợp sau:

  – Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

  – Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

  – Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

  – Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

  – Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

  Ngoài ra có một số quy định khác nhưng tùy thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể.

  Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có anh trai hiện nay đang đi tù, nay muốn kết hôn với người trong ngành công an thì có thể hai bạn sẽ không tiến tới hôn nhân được, để biết rõ thông tin này bạn nên nhờ người yêu bạn hỏi rõ tại đơn vị nơi người yêu bạn đang công tác để được biết rõ hơn.

 • 01/08/2017, 04:12:53 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  LanPhuong12345
  LanPhuong12345

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Gửi Luật sư !

  Công ty em có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, nhưng hoạt động không hiệu quả và muốn dừng hoạt động. Nhưng em làm mất con dấu tròng của văn phòng. Vậy xin Luật sư cho em biết em phải hoàn thành thủ tục gì để được cắt văn phòng ạ !

  Em cảm ơn Lật sư !

   

 • 01/08/2017, 02:02:33 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  LSHoangPhuong
  LSHoangPhuong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2017
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 9 lần


  Các anh chị Luật sư cho em hỏi chút ạ.

  Kế toán trưởng có thẩm quyền ký vào Biên bản đối chiếu công nợ với Công ty khác hay không nếu không có giấy ủy quyền?

  Biên bản đối chiếu công nợ có chữ ký của Kế toán và được đóng dấu treo Công ty thì Biên bản đó có giá trị pháp lý không? 

  chân thành cảm ơn các LS !

 • 01/08/2017, 08:15:46 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  thu93.th
  thu93.th

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi Luật sư

  Công ty em mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng 1 khách sạn, công ty chỉ thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngoài ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác

  -         Một số chi phí phát sinh như sau có nên hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang ( TK 241)  không hay hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642) và  được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

  1.     Chi phí mua văn phòng phẩm, thuê văn phòng…

  2.     Tiền lương nhân viên quản lý : Giám đốc, kế toán…

  3.     Chi phí mua máy tính , máy in, bàn ghế ,quạt cho văn phòng  hạch toán vào 242, chi phí này có được phân bổ ngay hay phải chờ đến khi XDCB hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh mới được phân bổ

  4.     Chi phí phân bổ của máy tính, máy in, quạt , bàn ghế trên đưa vào chi phí XDCB dở dang ( TK 241) hay đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp và có được tính trừ khi xác định thuế TNDN không.

248 Trang «<42434445464748>»

0 Thành viên đang online
-