6 TTHC mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #277883 26/07/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4340 lần


  6 TTHC mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  Bộ Tư pháp vừa ban hành 6 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) kèm theo Quyết định 1902/QĐ-BTP.

  Theo đó, cả 3 cấp (trung ương, tỉnh, huyện) đều có hai TTHC giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động THADS và chi trả tiền bồi thường trong hoạt động THADS.

  TTHC giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động THADS cấp huyện với thời gian giải quyết như sau:

  - Thụ lý yêu cầu bồi thường là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ hợp lệ;

  - Xác minh thiệt hại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường (trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày);

  - Thời hạn thực hiện việc thương lượng bồi thường là 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại thường (trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày).

  Nội dung trên có hiệu lực từ ngày 22/7/2013.

   
  3683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận