DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

20 biểu mẫu dùng trong mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể gồm:

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo Mẫu số 01MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo Mẫu số 02MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số …/2017/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2017 của Chính phủ theo Mẫu số 03MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số …/2017/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2017 của Chính phủ theo Mẫu số 04MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 05MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 06MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 07MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 08MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Mẫu Đơn đề nghị cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động theo Mẫu số 09MĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Mẫu Giấy phép kinh doanh theo Mẫu số 10GP của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

11. Mẫu Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 11GP của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

12. Mẫu Thông báo tạm ngừng động/ tiếp tục hoạt động trước thời hạn theo Mẫu số 12TB của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

13. Mẫu Xác nhận tạm ngừng hoạt động theo Mãu số 13XN của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

14. Mẫu xác nhận đăng ký trở lại hoạt động trước thời hạn theo Mẫu số 14XN của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

15. Mẫu Quyết định thu hồi Giấy phép theo Mãu số 15QĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

16. Mẫu Quyết định chấm định chấm dứt hoạt động theo Mẫu số 16QĐ của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

17. Mẫu Báo cáo việc thực hiện Giấy phép kinh doanh theo Mẫu số  01/BC của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

18. Mẫu Báo cáo tổng hợp Giấy phép bán lẻ theo Mẫu số 18BC của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

19. Mẫu Báo cáo thực hiện Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu số 19BC của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

20. Mẫu Báo cáo của Cơ quan cấp Giấy phép theo Mẫu số 20BC của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tại file đính kèm.

  •  2782
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…