03 sửa đổi, bổ sung cần lưu ý về lệ phí trước bạ

Chủ đề   RSS   
 • #501397 03/09/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 742 lần


  03 sửa đổi, bổ sung cần lưu ý về lệ phí trước bạ

  Chính phủ vừa qua ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  Theo đó có những nội dung được sửa đổi, bổ sung nổi bật như sau:

  1. Trường hợp phát sinh loại tài sản chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc tài sản có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ mà giá chuyển nhượng trên thị trường tăng hoặc giảm từ 10% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cơ quan thuế báo cáo Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung, điều chỉnh hàng năm theo quy định để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo”.

  Quy định hiện hành: Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường.

  2. Bổ sung khoản 3 điều 6

  - Đối với tài sản mua theo phương thức trả góp

  Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức trả góp là  giá trả một lần (không bao gồm lãi trả góp) được xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

  Quy định hiện hành không có nội dung này

  3. Bổ sung khoản 7, 8 điều 7 như sau:

  “7. Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu”.

  c) Bổ sung khoản 8 như sau:

  “8. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu là ô tô, xe máy theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy tịch thu có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần thứ 2 trở đi.

  Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu là ô tô, xe máy theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy tịch thu không có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu”.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành 45 ngày kể từ ngày ký.

   
  1606 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận